הספרייה המקצועית של

למה הרצפה עקומה?

אפשר להימנע מזה עם קצת תשומת לב

מאת דניאל שניידר - מהנדס אזרחי MSc

הבנייה הישראלית מתאפיינת לרוב כבנייה לא מדויקת. טיח עם גלים, ריצוף בשיפוע לא נכון, חוסר מישוריות בקירות ובריצוף, קירות לא אנכיים, ריצוף לא מפולס. הבעיה כאן לא אסתטית בלבד.
הבעיה יכולה להיות גם בטיחותית כמו הפרש גובה גדול מידי בין אריחים סמוכים בריצוף.

מדובר לרוב על תשתית לא מתאימה לחיפויים קשיחים של אריחי קרמיקה, אבן טבעית בקירות, ואריחי פורצלן/ קרמיקה, טראצו, אבן טבעית בריצוף. יש לזכור שכל מלאכת גמר מתחילה מהתשתית כמו: טיח, מדה וכו’.

הסיבות לליקויים הן כלהלן:

  • אי היכרות עם התקן הישראלי 789 משנת 2013- סטיות בבניינים: סטיות מותרות בעבודות בנייה, ובמקרים רבים חוסר בהבנת הנקרא.
  • אי היכרות עם התקנים הרלוונטיים המתייחסים לקירות פנים וחוץ, לריצוף פנים וחוץ, כמו סידרה 2378 , סידרה 1555 ותקנים אחרים.
  • פיזור המידע בהרבה מאוד תקנים מקשה מאוד לעקוב אחרי כל תהליך ולהבין את הדרישות.
  • בנוסף, ישנן מלאכות שאין להן תקינה ליישום, ולכן לא מזכירים את הסטיות בביצוע. כדוגמא: טיח תרמי פנים וחוץ, טיח גבס ועוד.

בהמשך ניתן לראות טבלאות עם הדרישות למספר תכונות: מישוריות, אנכיות, אופקיות והפרש גובה בין אריחים סמוכים הנקרא LIPPING .

חיפוי קירות חוץ

כלי מדידה מקובלים באתרים: פלס רגיל ומכשירי לייזר

טיח: קירות חוץ

טיח: קירות פנים

טיח פנים

טיח חוץ

ריצוף פנים וחוץ

פני הרצפה יהיו אופקיים או משופעים ויתאימו למפלס ולשיפוע שבתכנון.
בשטחים שאינם מקורים או בשטחים החשופים לגשם, השיפוע של פני הרצפה המוגמרים יהיה 1% לפחות, כלפי פתחי הניקוז.
הסטיות המקסימליות המותרות מהתכנון יהיו כמפורט להלן:
הפרש הגובה המקסימלי המותר בין אריחי פסיפס סמוכים כמפורט בתקן הישראלי ת”י 1353 , יהיה 0.6 מ”מ .
הפרש הגובה המקסימלי המותר בין אריחי קרמיקה סמוכים  יהיה כמפורט בטבלה 0.1 שלהלן:

מד הפרש גובה בין אריחים סמוכים (LIPPING)

mechanical edge-leveling system

שומרי גובה למניעת או צמצום LIPPING

בתקווה שהמידע הזה יעזור לקבלנים לדייק יותר בעבודות הבנייה.

בברכה,
דני שניידר
צוות מיסטר פיקס