הספרייה המקצועית של

אם אריח נופל ממגדל...

זה כשל נקודתי? או כשל מערכתי?

מאת דניאל שניידר - מהנדס אזרחי MSc

ריבוי כשלים במערכות חיפוי מאריחים קשיחים, נובעים מסיבות שונות, כגון: תכנון לקוי או העדר תכנון, ביצוע לא נכון, חוסר פיקוח, בעיות הנגרמות מהשפעות הסביבה, העדר תחזוקה מתאימה.
לאור הליקויים הרבים, נוצר צורך להכין תקן מוסכם לאבחון, לבדיקות ולטיפול. התקן החדש עדיין מתמהמה עקב חילוקי דעות בין מתכננים לקבלנים והטיוטה הוקפאה. כדי לאבחן את מצבו של חיפוי קיים, יש להבין ולנתח את הגורמים לבליה או לכשל של החיפוי.

הצורך בתקן נועד לקבוע תנאי מינימום לבדיקות חיפויי חוץ שנעשו בשיטות חיפוי שונות, במקרים של חשד לכשלים, ולקבוע עקרונות לתיקון הכשלים.
חיפוי חוץ באריחים קשיחים מתוכנן למשך קיים (אורך חיים) השווה לזה של הבניין(חיי תכן של שלד בטון הוא מעל 50 שנה !). במשך תקופה זו עלולים להתגלות פגמים בחיפוי. הפגמים יכולים להתגלות בתהליך של בדיקה מתוכננת במסגרת תחזוקה תקופתית (ראו תקן 1525 חלק1) , או באקראי כאשר רואים פגמים המעידים על ליקוי או בלייה מואצת במצב החיפוי.
גילוי הפגמים דורש הערכה של מצב החיפוי.

למה ריבוי הכשלים בחיפוי קירות חוץ באריחים קשיחים?

ראו דוגמאות כשלים בהמשך , התייחסות מקצועית אליהם, ואיך לטפל בהם.

 • תכנון לקוי או העדר תכנון
  חובה להכין לכל סוג של חיפוי, מפרט טכני לכל השלבים. תכנון הנדסי ותכנון אדריכלי כאחד. זה גם הדבר הראשון שהבודק יבקש לצורך אבחון החיפוי.
 • עובי כסוי בטון לא מתאים לחוקת הבטון, תקן 466
  שלד הבטון לא מתאים לחוקת הבטון
  הכל מתחיל מבראשית. קודם כל לדאוג ששלד הבטון יהיה מתאים לדרישות חוקת הבטון (תקן 466 ). התקן מפרט 11 קריטריונים ( דרגות חשיפה) של סביבה המשפיעים על תכנון שלד הבטון, וזה כתלות בקרבה לים או באגרסיביות של הקרקע. לפי זה התקן מכתיב את התערובת המתאימה ועובי בטון לכיסוי זיון הפלדה. לא יתכן שזיון הפלדה ייגע באריח, בשום תנאי. ראו תמונה כדוגמא שלילית. זו דוגמא קלסית של כשל מערכתי.
 • בטון עם סגרגציה
  תשתית לא מתאימה

  יש להזמין בטון תמיד לפי דרישות המתכנן (שאמור להיות צמוד לתקן 466). הדרישות הן: חוזק, סומך הבטון, דרגת חשיפה וגודל מירבי של האגרגאטים. דרישה אחרונה זו אמורה למנוע, ברוב המקרים, סגרגציה, ראו תמונה למעלה, (האגרגאט לא עובר דרך מוטות הזיון). גם ריטוט נכון חשוב ביותר. השאלה הנשאלת: האם זה כשל מערכתי?

 • חרסית בתוך אבן
  בחירה לקויה של האריח

  במקרה של חיפוי מאבן טבעית, יש לבחון את תוצאות הבדיקות היטב. אבן טבעית עם ספיגות כוללת גבוהה או ספיגות נימית גבוהה, או שתיהן ביחד מצביע על אבן לא איכותית. במקרים מסוימים יש לבצע בדיקה נוספת, התגבשות במלחים.

  הסיכום? יש לפנות למעבדה מאושרת המוסמכת לבצע בדיקות כאלו ולספק לה את הנתונים הבאים: מין האבן, השיטה המוצעת ומיקום הפרוייקט. המעבדה תבצע את הבדיקות לפי דרישות התקן.

  מדובר על כשל מערכתי ויש צורך בטיפול דחוף.

 • מערכת עיגון לא מתאימה (נירוסטה לא נכונה)
  מערכת עיגון או הדבקה לא מתאימים

  התקנים הקיימים מפרטים את סוג הנירוסטה (פלב”מ) המאושר לשימוש. כדאי לשלוח למעבדה מוסמכת מדגם על מנת לברר מה סוג הנירוסטה בפועל. כדוגמא, נירוסטה 202 אינה מתאימה ונירוסטה 316 מתאימה ביותר. כשל מערכתי שלרוב אין פתרון פשוט חוץ מלהוריד הכל ולהתחיל מהתחלה.

 • טיפול לא נכון בתפר: אין לכסות תפר התפשטות מבני
  תכנון לקוי של התפרים (רגילים והתפשטות)

  התקנים הקיימים לחיפוי, גם של אבן טבעית וגם של אריחי קרמיקה / פורצלן, מפרטים איך לטפל בתפרים (או מישקים): איפה, רוחב, סוג חומר המילוי (גמיש או לא גמיש).

  חיפוי באריחי פורצלן או קרמיקה מחייב שימוש במרחקים (SPACER ) בעובי הנדרש. עוד דוגמא של כשל מערכתי.

 • ביצוע לא נכון ולא לפי תקן
בשיטה רטובה בחיפוי מאבן טבעית, חובה להשתמש בארבעה ווים לאבן ולא שניים
זוויתן לא ממוקם נכון- הזוויתן אמור לשאת את השורה הראשונה של החיפוי.
 • חוסר פיקוח
 • העדר תחזוקה שוטפת
 • תיקונים לקויים
בשיטה רשימוש בברגים ודיבלים שלא מאותו "סט"- יש לבחור תמיד בסט לפי הנחיות של היצרן ובוודאי נירוסטה 316 או A4.טובה בחיפוי מאבן טבעית, חובה להשתמש בארבעה ווים לאבן ולא שניים
 • תכנון לקוי או העדר תכנון
  חובה להכין לכל סוג של חיפוי, מפרט טכני לכל השלבים. תכנון הנדסי ותכנון אדריכלי כאחד. זה גם הדבר הראשון שהבודק יבקש לצורך אבחון החיפוי.
 • שלד הבטון לא מתאים לחוקת הבטון
  הכל מתחיל מבראשית. קודם כל לדאוג ששלד הבטון יהיה מתאים לדרישות חוקת הבטון (תקן 466 ). התקן מפרט 11 קריטריונים ( דרגות חשיפה) של סביבה המשפיעים על תכנון שלד הבטון, וזה כתלות בקרבה לים או באגרסיביות של הקרקע. לפי זה התקן מכתיב את התערובת המתאימה ועובי בטון לכיסוי זיון הפלדה. לא יתכן שזיון הפלדה ייגע באריח, בשום תנאי. ראו תמונה כדוגמא שלילית. זו דוגמא קלסית של כשל מערכתי.
עובי כסוי בטון לא מתאים לחוקת הבטון, תקן 466
 • תשתית לא מתאימה

  יש להזמין בטון תמיד לפי דרישות המתכנן (שאמור להיות צמוד לתקן 466). הדרישות הן: חוזק, סומך הבטון, דרגת חשיפה וגודל מירבי של האגרגאטים. דרישה אחרונה זו אמורה למנוע, ברוב המקרים, סגרגציה, ראו תמונה למעלה, (האגרגאט לא עובר דרך מוטות הזיון). גם ריטוט נכון חשוב ביותר. השאלה הנשאלת: האם זה כשל מערכתי?

בטון עם סגרגציה
 • בחירה לקויה של האריח

  במקרה של חיפוי מאבן טבעית, יש לבחון את תוצאות הבדיקות היטב. אבן טבעית עם ספיגות כוללת גבוהה או ספיגות נימית גבוהה, או שתיהן ביחד מצביע על אבן לא איכותית. במקרים מסוימים יש לבצע בדיקה נוספת, התגבשות במלחים.

  הסיכום? יש לפנות למעבדה מאושרת המוסמכת לבצע בדיקות כאלו ולספק לה את הנתונים הבאים: מין האבן, השיטה המוצעת ומיקום הפרוייקט. המעבדה תבצע את הבדיקות לפי דרישות התקן.

  מדובר על כשל מערכתי ויש צורך בטיפול דחוף.

 • מערכת עיגון או הדבקה לא מתאימים

  התקנים הקיימים מפרטים את סוג הנירוסטה (פלב”מ) המאושר לשימוש. כדאי לשלוח למעבדה מוסמכת מדגם על מנת לברר מה סוג הנירוסטה בפועל. כדוגמא, נירוסטה 202 אינה מתאימה ונירוסטה 316 מתאימה ביותר. כשל מערכתי שלרוב אין פתרון פשוט חוץ מלהוריד הכל ולהתחיל מהתחלה.

מערכת עיגון לא מתאימה (נירוסטה לא נכונה)
 • תכנון לקוי של התפרים (רגילים והתפשטות)

  התקנים הקיימים לחיפוי, גם של אבן טבעית וגם של אריחי קרמיקה / פורצלן, מפרטים איך לטפל בתפרים (או מישקים): איפה, רוחב, סוג חומר המילוי (גמיש או לא גמיש).

  חיפוי באריחי פורצלן או קרמיקה מחייב שימוש במרחקים (SPACER ) בעובי הנדרש. עוד דוגמא של כשל מערכתי.

טיפול לא נכון בתפר: אין לכסות תפר התפשטות מבני
 • ביצוע לא נכון ולא לפי תקן
בשיטה רטובה בחיפוי מאבן טבעית, חובה להשתמש בארבעה ווים לאבן ולא שניים
זוויתן לא ממוקם נכון- הזוויתן אמור לשאת את השורה הראשונה של החיפוי.
 • חוסר פיקוח
 • העדר תחזוקה שוטפת
 • תיקונים לקויים
בשיטה רשימוש בברגים ודיבלים שלא מאותו "סט"- יש לבחור תמיד בסט לפי הנחיות של היצרן ובוודאי נירוסטה 316 או A4.טובה בחיפוי מאבן טבעית, חובה להשתמש בארבעה ווים לאבן ולא שניים

מיפוי לצורך בדיקה אם הכשל נקודתי או מערכתי ומה היקף הכשלים

היסטוריה של השלד ושל החיפוי

יש להציג את כל ההיסטוריה של החיפוי, סוג התיקונים ותיעוד על תחזוקה.

אבחון:

 • האם יש סיכון לבטיחות הציבור?
 • האם זה פוגע באסתטיקה של החיפוי?
 • האם המבנה בטוח מבחינה קונסטרוקטיבית?
 • האם יש בעיית רטיבות במבנה ?
 • מה הדחיפות לתיקון/ חיזוק?
 • מה עלות התיקון/ חיזוק?

סריקה ויזואלית לפי חזיתות ולפי גובה הבניין

סימון בתוכניות את מיקום הכשלים והפנייה לתיעוד מתאים סימון לפי: ניתוק האריחים, התפוררות האריחים, חוסר במילוי תפרים, סדקים בחומר המילוי או קילוף המילוי.

דוגמא לרישום:

בניין :  המלך שלמה
כתובת :  רחוב, מס’ , שכונה, עיר
חזית : דרום מערב
סריקה: ויזואלית במקום (משקפת/מנוף/ רחפן)
שיטת החיפוי : יבש/ רטוב/ הדבקה עם קיבוע/ מתועש/ קיר כפול

בדיקה עם משקפת או עם רחפן

קביעת שיטת החיפוי:

 • קרמיקה או פורצלן: בהדבקה או בקיבוע יבש
 • אבן טבעית: שיטה רטובה, יבשה, הדבקה בשילוב קיבוע מכני, מתועש או קיר כפול
 • חיפויים אחרים כגון לוחות צמנטים, HPL (TRESPA ), Ultra High-Performance concrete
 • (UHPC)…

פירוט הליקויים (סדיקה, נשירה, ניתוק, התפוררות)

הליקוי משתנה ממוצר למוצר, משיטה לשיטה.
בתקופה האחרונה הליקוי השכיח הנוגע לחיפוי באבן טבעית נובע מבחירת האבן עצמה. האבן לא נבדקת לפי דרישות התקן (חסכון?) ולכן קיימת בעיית בלייה בשטח.
בנוגע לאביזרי קיבוע, רוב השוק התרגל לנירוסטה 316 , ולכן אין כל כך הרבה בעיות בנדון, אם מבצעים את העבודה בצורה מקצועית.
עוד בעיה קשה בנושא חיפוי קיר חוץ, וזה נכון לגבי כל סוג של חיפוי, היא התכנון וביצוע נכון של המישקים, רגילים והתפשטות כאחד.
ובנוסף לאמור לעיל, מצבת  כוח האדם מקצועי בארץ איננה יציבה. זה תלוי בהרבה גורמים והמחסור מביא את הקבלנים להיעזר בכוח אדם לא מנוסה באותה מלאכה. זה נכון לגבי חיפוי אבל גם בנושא טיח וריצוף.

תיקונים אפשריים:

אציין כאן רק שני תיקונים:

1.טיפול באבן בתחילת תהליך של בליה

שימוש בסילר (מוצר שקוף במריחה או התזה)  מקובל אך לא תמיד משיג תוצאות טובות. ישנם סילרים הנקראים “מחזקים או CONSOLIDANTS ” שכדאי לנסות אותם. “מחזקים” אלו נחלקים לכמה קבוצות:

 • ALKALINE EARTH HYDROXIDES
 • ALKOXYSILANES – מוגדרים כ- TEOS GROUP ו-MTEOS GROUP , כאשר הסילן (SILANE ) מוכר בשוק.
 • סילרים אקריליים
 • הערה חשובה: אפוקסי אינו מהווה חומר מחזק !!!

2. חיזוק קיבוע של האבן לחיפוי

הכללים לחיזוק אבן אל התשתית ממנה הוא מתנתק הם כפי שמפורטים בתקן 2378 חלק 4- חיפוי מאבן טבעית: הדבקה ישירה בשילוב קיבוע מכני.

סיכום:

גם אם אריח אחד נופל- זה כשל מערכתי.
אלא אם כן הוכח אחרי מיפוי שרק חלק מהחיפוי לקוי.

בברכה,
דני שניידר
צוות מיסטר פיקס