מחשבון צריכה

כמות נצרכת: 0 ק”ג
מספר אריזות: 0
מחשבון צריכה תרמי

כמות נצרכת: 0 ק”ג
מספר אריזות: 0

מערכת חיזוק ביריעות ורצועות קרבון (סיבי פחמן)

קרבופיקס – מערכת חיזוק מבנים בסיבי פחמן קרבון

מסמך מידע טכני

יריעות ורצועות קרבון סיבי פחמן תוצרת חברת HORSE CONSTRUCTION

משמשות לחיזוק מבני כאשר הן מיושמות עם דבק אפוקסי תואם. היצרן הינו

מהגדולים בעולם בתחום אריגת סיבי פחמ ן )תפוקת ייצור של 5 מיליון מ”ר לשנ ה

בתקן אמריקאי ACI440 ( וכן של דבקים אפוקסיי ם ליישום היריעות והרצועות.

לסרטוני יישום ומידע טכני באתר היצרן:

www.horseen.com

שימושים עיקריים: יריעות ורצועות קרבון משמשות

בעיקר להשגת 5 מטרות בחיזוק מבנים :

• שיפור חוזק מבנים/ גשרים

• שיפור עמידות ברעידות אדמה

• תיקון נזקים לחוזק מבנה עקב שריפה, תאונה,

התיישנות, פגעי טבע

• חיזוק עקב הסרת קירות או עמודי תמך

• תיקון טעויות בחישובי עומס מבנים מבטון, עץ ואבן .

יש לציין, כי קרבופיקס הינו תחליף לחיזוק בקורות פלדה )רלסים (, שהן רגישות יותר

לקורוזיה, דורשות הקטנת גובה הקומה ) ושיבוש מראה אדריכלי(, פחות גמישות

לגיאומטריית המבנה ולרעידות אדמה, דורשות ריתוך ויצירת ניצוצו ת ומפגעים

בטיחותיים. בנוסף, חיזוק בקורות פלדה או זיון בבטון מחייב שימוש בכלי צמ”ה כבדי ם.

פתרון חיזוק בסיבי פחמן הינו פשוט, יעיל, מהיר ואינו פוגם בחלל הפנימי במבנה.

יריעות קרבון HM60

נתונים עיקריים

1 . מיוצר מסיבי פחמן בתקן תעופת י

2 . קל ליישום, בשיטה יבשה או רטובה בהתאם לתנאי השטח

3 . רוחב גליל 50 ס”מ, אורך גליל 50 מטר, 600 גרם למ”ר.

4 . זמן מדף 10 שני ם

חוזק היריעה

1 . סיב יבש חוזק קריעה 4900 מגפ”ס, התארכות 1.7%

2 . למינט )יריעה+ דבק( חוזק קריעה 3800 מגפ”ס, חוזק כפיפה 700 מגפ”ס,

3 . עובי סיב 0.333 מ” מ

4 . משקל סגולי 1.8 גרם לסמ”ק

5 . חוזק פנימי 45 מגפ”ס

הוראות יישום

1 . יש לכרסם את פני הבטון, ולהחליק פינות, על הבטון להיות נקי ויבש, ובחוזק 25 מגפ”ס

לפחות )בדיקת שליפה 1.4 מגפ”ס לפחות לפי תקן אמריקאי ACI 440 (. אין ליישם יריעות

ורצועות קרבון על תשתית שאיננה בטון )כגון טיח, צבע, שליכט וכו'( .

2 . יש למרוח פריימר HM180 לפי הוראות שיפורטו מטה, 250 גרם למ”ר

3 . יש לתקן פגמים באמצעות חומר מילוי )גראוט( אפוקסי או צמנטי )בלתי מתכווץ ( עד להשגת

בטון חל ק

4 . יש לחתוך את היריעות בהתאם לדרישות התכנון, יש לדייק מאד מול דרישות התכנון ובמידת

הצורך לעשות שימוש בכלי לייזר למדידה .

5 . יש להכין דבק HM180C3P בהתאם להוראות שיפורטו מטה, וליישם על הבטון כאשר

הפריימר יבש למגע. כמות הדבק 1ק”ג למ”ר

6 . יש להצמיד את היריעה HM60 החתוכה למידה, אל השטח המרוח בדבק. ניתן לעטוף את

העמוד באופן מלא או חלקי בהתאם לתכנון קונסטרוקטיבי .

7 . יש למרוח שכבה נוספת של דבק על היריעה , בשכבה דקה 200 גרם למ”ר.

8 . יש לוודא שההדבקה חלקה וללא בועות אוויר, לפני שמיישמים יריעה נוספת )במידת הצורך(,

חשוב שההצמדה של היריעה לבטון תהיה מלאה.

9 . יש לדאוג לחפיפה של 10 ס”מ לרוחב ו- 20 ס”מ לאורך היריעה מול היריעה הצמודה לה

10 . 72 שעות לאחר היישום ניתן לבצע בדיקת שליפה בכדי לוודא שהושג החוזק הדרוש ) 1.4

מגפ”ס(. במידה ומתגלים כיסי אוויר ו/או בעיות טיב, ניתן להזריק אפוקסי או חיתוך המקטע

הבעייתי והדבקת יריעות חדשות בחפיפה של 25 ס”מ בכיוון הסיבים .

11 . לפי דרישת הקונסטרוקטו ר, ניתן לקדוח ביריעות )לאחר הדבקתן( חורים בקוטר 8 מ”מ לעומק

10 ס”מ, ולנקות את האבק באוויר דחוס. לאחר מכן ניתן למלא את הקדחים בדבק אפוקסי

של היריעות )למשל עם גריזר צינורית 6 מ”מ(. מהיריעות חותכים רצועות ובאמצעות פתיל

מתכת ניתן לקבע את הרצועות אל תוך הקדחים. פעולה זו ידועה בשם “השתלת עוגנים

פולימריים”.

12 . על גבי היריעות ניתן ליישם שכבת טיח או חומרי גמר אחרים בתיאום עם מיסטר פיקס

הערה: ניתן להשיג יריעות 300 גרם למ”ר ) HM30 ( , אורך גליל 100 מטר, נתוני יישום זהים.

ניתן ליישם 2 שכבות של HM30 לקבלת חוזק מקביל לשכבת HM60 אחת .

רצועות קרבון 1.2T-HM

נתונים עיקריים

1 . עשוי CFRP , חזק, קל ובלתי מחליד. עמיד בחומרים בסיסיים.

2 . קל ליישום, במריחה צד אחד בלבד ללא פריימר .

3 . רוחב גליל 10 ס”מ, אורך גליל 100 מטר, עובי 1.2 מ”מ.

4 . זמן מדף בלתי מוגבל! )אחסון בצל(

חוזק הרצועה

1 . חוזק קריעה 3100 מגפ”ס, התארכות 1.7%

2 . עמידות בחום 150 מע ‘

3 . מודול אלסטיות 165,000 מגפ”ס

4 . משקל סגולי 1.6 גרם לסמ”ק

5 . תכולת סיבי פחמן מעל 68%

הוראות יישום

1 . יש לכרסם את פני הבטון, ולהחליק פינות, על הבטון להיות נקי ויבש, ובחוזק 25 מגפ”ס

לפחות )בדיקת שליפה 1.4 מגפ”ס לפחות לפי תקן אמריקאי ACI 440 (. אין ליישם יריעות

ורצועות קרבון על תשתית שאיננה בטון )כגון טיח, צבע, שליכט וכו'( .

2 . במידה והתשתית קשה או לחה יש ליישם פריימר אפוקסי דו רכיב י

3 . יש לתקן פגמים באמצעות חומר מילוי אפוקסי או צמנטי )בלתי מתכווץ( עד להשגת בטון

חלק, בהתאם להמלצת המחלקה הטכנית במיסטר פיקס.

4 . יש לחתוך את הרצועות בהתאם לדרישות התכנון, במידת הצורך יש לנקות אותן באמצעות

ממס )סולבנט( לפי המלצת חברת מיסטר פיקס .

5 . יש להכין דבק HM120CP בהתאם להוראות שיפורטו מטה, וליישם על הרצועה בלבד

בשכבה אחידה של 6 ק”ג למ”ר. הבהרה: ברצועה ברוחב 10 ס”מ יש ליישם 600 גרם דבק על

כל 1 מטר רץ.

6 . יש להצמיד את הרצועה אל התשתית לפי התכנון, וללחוץ עד ליציאה שארית דבק מהצדדים .

7 . יש לנקות שאריות דבק מצידי הרצועה ולקבע אותה. חוזק סופי כעבור 72 שעות.

הערה: ניתן להשיג רצועות קרבון עובי 1.4 מ”מ, שיטת היישום זהה.

דבקים אפוקסיים – נתונים טכניים והוראות יישום

פריימר HM180

1 . פריימר דו רכיבי ללא מלאנים )פילרים(, דליל ומותאם ליריעות קרבון HM60/ HM30

2 . לשימוש ביחס 2 חלק A עם 1 חלק B .

3 . כוח הדבקות לבטון: מעל 20 מגפ”ס.

4 . חומר לא דליק .

5 . יש לערבב את שני החלקים וליישם את הפריימר בתוך 30 דקות מהכנתו.

6 . ניקוי כלים/ בגדים באמצעות אצטון.

דבק HM180C3P

1 . דבק אפוקסי דו רכיבי מותאם קונסטרוקטיבית ליריעות קרבון, ליישום על פריימר HM180

2 . כוח הדבקה: 60 מגפ”ס לקריעה / 95 מגפ”ס ללחיצה .

3 . יש לערבב 2 חלקים A עם 1 חלק B עד לקבלת דבק הומוגני ודליל הנוח להטבלת יריעות

קרבון, או מריחתו על המשטח המתוכנן לחיזוק .

4 . יש ליישם את הדבק לאחר שהפריימר יבש למגע .

5 . יש להימנע מבועות אוויר בדבק בעת יישומו .

6 . יש ליישם את הדבק במהלך שעה שלאחר הכנתו.

7 . לאחר יישום הדבק מתקבל חוזק סופי בתוך 3-7 ימים .

8 . יישום הדבק ביריעות מסוג 600 גרם למ”ר בכמות 1.2 ק”ג למ”ר. ביריעות מסוג 300 גרם

למ”ר הצריכה של הדבק הינה 0.9 ק”ג למ”ר.

9 . במידה והיריעות מיועדות לטיוח בהמשך, ניתן לפזר עליהן חול ים יבש בזמן ששכבת הדבק

העליונה עדיין רטובה, בכדי לשפר את יישום השפכטל/ טיח לאחר מכן .

דבק HM120

1 . דבק אפוקסי סמיך )משחתי( מותאם לשימוש קונסטרוקטיבי רצועות קרבון .

2 . ביישום על בטון אין צורך בפריימר .

3 . יש ליישם את הדבק על רצועת הקרבון )ולא על התשתית( בכמות 6 ק”ג למ”ר. ברצועה

ברוחב 10 ס”מ יש ליישם 600 גרם דבק לכל 1 מטר רץ.

4 . זמן עבידות: 50 דקות מערבוב חלקים A ו- B ( 2 חלקים A, חלק אחד B ) בטמפ’ 23 מע’.

ביום חם 30 מע’ ומעלה הזמן הפתוח 40 דק, וביום קר 12 מע הזמן הפתוח עשוי להתארך

עד לשעתיים .

5 . כוח הדבקה : 62 מגפ”ס

6 . חוזק כפיפה : 115 מגפ”ס

לפרטים ותמיכה טכנית: עמית מנחמי- מנהל מכירות טכני – מיסטר פיקס 054-6996774

amitm@mrfix.co.il

עותק 31.03.22

מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו בייעוץ ובהדרכה.

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים , תחת בקרת איכות צמודה, מאידך, האחריות 

על התאמת החומר מוטלת על המשתמש , ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר

לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

מוצרים נוספים

ARDEX ADILATEX

בונד נוזלי איכותי לתערובות צמנטיות להגנה על ברזל הזיון בפני קורוזיה ולשיפור הידבקות על התשתית
סגירת תפריט