מחשבון צריכה

כמות נצרכת: 0 ק”ג
מספר אריזות: 0
מחשבון צריכה תרמי

כמות נצרכת: 0 ק”ג
מספר אריזות: 0

דבק מהיר ARDEX S28 C2FTE-S1

דבק צמנטי מהיר מאוד להדבקת אריחים גדולים ברצפה בעובי הדבקה 2 – 15 מ”מ.
מתאים במיוחד לעבודות ברצפות תעשייה, מסחר ולהדבקת אבן טבעית.
תכונות והתאמה עיקרית:
n מהיר התקשות – ניתן לדריכה לאחר 3 – 4 שעות.
n מתאים במיוחד לריצוף בן לילה של קניונים, סופרמרקטים, מרכזי מסחר ועוד.
n מהיר ייבוש – ניתן ליישם רובה צמנטית לאחר כ 4- שעות.
n אינו מכתים אריחים סופגים )מתאים להדבקת אבן טבעית, שיש, ציפחה,
אבן חול וכדומה(. אינו משחרר מים – בעל אפקט ה- .ARDURAPID
n זמן פתוח נוח של 20 דקות מותאם לאריחים גדולים במיוחד, בשימוש פנימי, אנכי ואופקי.
n עמיד בקיפאון עד -20oC . מתאים לעבודה במקררים ומקפיאים.
n מתאים לרצפות עם חימום תת רצפתי.
אריזה: שק נייר במשקל 25 ק”ג.
צריכה: כ 1.04- ק”ג למ”ר לכל 1 מ”מ עובי – חסכון משמעותי יחסית לדבקים אחרים!
הרכב: צמנט, אגרגט מדורג ומוספים פולימרים מיוחדים.

נתונים טכניים:
n משקל מרחבי יבש: כ 1.1- ק”ג לליטר.
n משקל תערובת – כ- 1.4 ק”ג לליטר.
n זמן עבידות בטמפרטורה של 20oC כ 60- דקות.
n זמן פתוח בטמפרטורה של 20oC כ 20- דקות.
n חוזק הדבקה: 1.5-2 מגפ”ס )לאחר 28 ימים(.
n חוזק הדבקה ראשוני – לאחר 6 שעות בלבד מגיע ל 0.5- מגפ״ס לפחות!
הכנת התשתית ואופן היישום:
n נקה התשתית מאבק, לכלוך, שומנים, צבע, חלקים רופפים ומכל גורם אחר העלול להפריע להידבקות טובה.
n על התשתית להיות חזקה ויציבה בהתאם לתקן.
n על התשתית להיות יבשה.
n על תשתית נקבובית וסופגת יש ליישם פריימר ARDEX P-51 )ראה דף מוצר(.
n על תשתית שאינה סופגת )אריחים קיימים וכו׳( יש ליישם פריימר ARDEX P-82 או .ARDEX P-4
באריחים בעלי ספיגות נמוכה במיוחד יש ליישם פריימר ארדקס P4 גם על גב האריח, טרם ההדבקה.
n יחס ערבוב: 8 ליטר מים עם 25 ק”ג אבקה, ניתן להוסיף מ- 7 ק”ג ועד 9 ק”ג מים לשק, בהתאם לצורך.
במשטח אנכי או אופקי בהתאמה )הערבוב יעשה בדלי בנפח 30 ליטר לפחות(.
n יש להכין בדלי ערבוב נקי 3/4 מכמות המים המתאימה ולשפוך את תכולת השק תוך כדי ערבוב.
במהלך הערבוב יש להוסיף את כמות המים שנותרה עד לקבלת רמת העבידות הרצויה.
כמויות המים יכולות להשתנות למרות האמור לעיל כתוצאה משינויי מזג האוויר ועוד.
n חובה למרוח שכבה דקה וחלקה על כל גב האריח להבטחת כיסוי מלא.
דבקי אריחים
C2FTE-S1 ARDEX S28
THE ARDURAPID EFFECT
n יש למרוח בעזרת הצד הישר של המאלג’ שכבה חלקה של 1-2 מ”מ בלחיצה חזקה על התשתית,
לאחר מכן יש לצקת את הדבק הטרי על התשתית ולסרק אותו עם הצד המשונן של המאלג’ בזווית של 60o ,
המאלג’ יהיה בעל שיניים המתאימות לעובי ההדבקה הרצוי.
n הנח את האריח תוך כדי טלטול והזזה עד קבלת הידוק מלא בין האריח לדבק והגעה למיקום הרצוי.
עודפי הדבק צריכים לצאת מצידי האריח להבטחת הדבקה.
n השאר פוגות פתוחות של מינימום 3 מ”מ. פוגות ניתן למלא לאחר 3 שעות ברובה אקרילית ,ARDEX FG flex
או ברובה אפוקסי .ARDEX WA / ARDEX ER
n בכל מקרה יש לעקוב אחר המפרט המותאם לתנאי התשתית ואפיון הפרוייקט. צוות כרמית יגיע להדריך עפ״י
הזמנה מתואמת מראש.
בקרת איכות:
n יש לדגום באמצעות הרמת האריח כשהדבק עדיין טרי ומיד לאחר ההדבקה ולוודא כי עובי ההדבקה עונה על
הדרישות וכי הדבק מכסה 100% משטח האריח, כך שאין חללי אוויר.
n לפני מילוי המישקים יש לבצע בדיקות הידבקות ע”י הקשה על פני האריח. כאשר האריח אינו נדבק כהלכה
ונשמע צליל חלול, יש לחזור על ההדבקה.
אזהרות:
n אין ליישם את הדבק בטמפרטורת תשתית נמוכה מ- 5oc ומעל 35oc .
n החומר עלול לגרום לצריבה קלה בעיניים ובעור. יש להימנע מבליעה וממגע עם העיניים והעור. במקרה של מגע עם העיניים יש להיוועץ ברופא. יש להשתמש בכפפות וציוד מיגון מלא.
ניקוי: כלים וידיים במים זורמים כל זמן שהחומר טרי.
אחסון: באריזה המקורית במקום מוצל ויבש.
חיי מדף: 12 חודשים מתאריך הייצור.

מוצרים נוספים

סגירת תפריט