מחשבון צריכה

כמות נצרכת: 0 ק”ג
מספר אריזות: 0
מחשבון צריכה תרמי

כמות נצרכת: 0 ק”ג
מספר אריזות: 0

איטום 2C ריאקטיבי היברידי

תכונות והתאמה עיקרית

▪ ממברנת איטום רב עובי, מהיר ייבוש, על בסיס צמנט ריאקטיבי ונוזל פולימרי .

▪ איטום מבנים הנתונים ללחצי מים חיוביים ו/או שליליים .

▪ תוצרת WFP גרמניה בעל תקן אירופי EN15814 לאיטום תת קרקעי .

▪ מתאים לאיטום תשתיות סופגות ובלתי סופגות, ומשטחים אנכיים או אופקיים.

▪ ממברנת איטום עמידה לקרינת UV , מוכנה לקבלת גשם תוך שעתיים .

▪ ניתן ליישם במריחה או התזה, ישירות על משטחים לחים, ללא פריימר .

▪ ממברנת איטום עמידה בלחצי מים קבועים )מים עומדים( עם תקן EN15814 .

▪ כל היתרונות של איטום צמנטי גמיש ואיטום ביטומני ר ב-עובי גם יחד, וזאת מבלי

להכיל סולבנטים או ביטומן כלל .

▪ ממברנת איטום בעלת עמידות מכאנית גבוהה, חזקה וגמישה. מגשרת על סדקים

( 2 מ”מ(, נדבקת היטב לכל התשתיות המקובלות בענף הבנייה .

▪ ניתן ליישם על גבי חומרים ביטומניים, למשל תיקון יריעות ביטומניות בגגות שטוחים

עם בעיית מים עומדים, וכן על גבי ממברנות ביטומניות שכשלו.

▪ יישום במריחה או התזה )איירלס( – בשכבה אחת עבה 4-5 ק”ג למ”ר במידת הצורך .

▪ מתייבש במהירות. מוכן לקבלת גשם תוך שעתיים, ייבוש סופי כעבור 16 שעות.

▪ ניתן ליישם על הממברנה מגוון חומ רי גמר/ דב קים צמנטיי ם/ צב עים רצויים .

▪ מתאים לשימוש בסביבה ימית וכן בסביבה החשופה לקיפאון .

▪ מתאים לשימוש כמחסום גז ראדון וכן גזים וחומצות בקרקע .

▪ לא דליק – ללא חומרים ממיסים ונדיפים.

אריזה

▪ ערכה 25 “ג )מסופקת בדלי גדול ובו ניתן לערבב את המרכיבים(. הרכב הערכה :

▪ שני שקי אבקה 7.5 ק”ג כל אחד, סך 15 ק” ג

▪ שני מיכלי נוזל פולימרי 5ק”ג כל אחד, סך 10 ק”ג

▪ ניתן להכין חצי ערכה ) 12.5 ק”ג( או ערכה שלמה תוך שמירה על יחס משקל 3:2

▪ גוון אפור כהה )ניתן לקבל בגוונים שונים לפי הזמנה מראש (

צריכה

▪ לאיטום ללא מים עומדים: 2.5 ק”ג למ” ר

2

▪ לאיטום עמיד בלחצי מים שליליים או חיוביים גבוהים: 4 ק”ג למ” ר

▪ כשכבת יישור בלבד )על בלוקים(: 1.5 ק”ג למ” ר

▪ כל 2.5 ק”ג למ”ר מספק עובי איטום יבש של 2 מ”מ.

נתונים טכניי ם

▪ כושר גישור על סדקים מעל 2מ” מ

▪ כושר התארכות בכוח מירבי כ – 80% .

▪ משקל סגולי )תערובת(: 1.5 ק”ג לליטר .

הוראות שימו ש

1

1 . יש לנקות את התשתית משומנים, אבק, חלקים רופפים, וכל גורם העלול להפריע

להידבקות .

2

2 . יש למלא חורים, סדקים וחללים באחד מחומרי השיקום/ מילוי של מיסטר פיק ס

3

3 . מומלץ להרטיב מעט את התשתית על מנת שתהיה מעט לחה בעת היישום.

4

4 . יש להוסיף את החלק הנוזלי אל כלי קיבול ולערבב במערבל מכני איטי, תוך הוספת

החלק האבקתי אל הכלי, ולערבב כ – 2 דקות לקבלת משחה אחידה ללא גושים.

5

5 . על גבי קיר בלוקים )צמנט/ גבס( יש ליישם קודם שכבת מילוי/ שכבת ק ישור שהיא

1.5 ק”ג למ”ר של חומר האיטום 2C ריאקטיבי .

6

6 . יש ליישם את החומר ב – 2 שכבות בהתאם לכמות הדרושה ליצירת שכבת איטום

מוחלט. במידת הצורך ניתן ליישם שכבה אחת עבה של 4-5 ק”ג למ”ר .

7

7 . ניתן ליישם במברשת/ מאלג’ או בהתזה. יש לבצע את היישום בתוך 40 דקות מזמן

ערבוב החומר והכנתו, זמן עבידות זה עשוי להתארך או להתקצר בהתאם לתנאי

מזג האוויר בזמן היישום.

8

8 . במקומות הצפויים ללחץ מים קבוע יש ליישם בד גיאוטכני בין שכבות האיטום .

9

9 . במשך שעתיים לאחר היישום יש להגן על האיטום מפני גשם/ שמש חזקה, לאחר 16

שעות ניתן להמשיך עבודה )יישום חומרי גמר על האיטום, במידת הצורך (

אזהרו ת

▪ יש ליישם בטמפ’ תשת ית : 5ºc -35ºc

▪ יש ליישם בטמפ’ סבי ב ה : 5ºc -35ºc

▪ אחוזי לחו ת באוויר עד – 85% בזמן היישום .

▪ הימנע ממגע עם העור או חדירה לעניים, אין לבלוע את החומר .

▪ מומלץ לעבוד עם כפפות, משקפי מגן ומסיכה .

3

ניקוי

▪ חומר שהתייבש ניתן

להסרה באמצעים

מכאניים .

▪ ניקוי כלים כאשר החומר

טרי במים וסבון .

אחסו ן

▪ במקום מוצל וייבש .

▪ חיי מדף 12 חודשים

מתאריך הייצור .

מחלקת השירות הטכני

שלנו עומדת לרשות

לקוחותינו בייעוץ והדרכה

החומרים המשווקים על ידינו עשויים ממרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר

לשימוש מוטלת על המשתמש . בכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

מפרט זה ניתן ע”פ מיטב ניסיוננו והידע שברשותנו ואין במפרט זה התחייבות כלשהי כלפי המשתמש או כלפי צד ג’.אחריות

החברה מוגבלת לטיב ואיכות החומרים בלבד.

מוצרים נוספים

קריסטל סלארי

חומר איטום צמנטי קריסטלי חודר לבטון וטיח ומספק עמידות מול לחץ מים גבוה שלילי וחיובי, במקומות בהם חדרו מים דרך הבטון, והן כאיטום מונע .

תרכיז קריסטלי

"תרכיז קריסטלי" הינו תוסף אבקתי לבטון וחומרי מליטה. הקריסטלים שבתרכיז, יוצרי ם תגובה עם המלט בתערובת, ואוטמים קפילריות (נקבוביות, נימיות) לחדירת מים, באופן קבוע ואינטגרל
סגירת תפריט