מחשבון צריכה

כמות נצרכת: 0 ק”ג
מספר אריזות: 0
מחשבון צריכה תרמי

כמות נצרכת: 0 ק”ג
מספר אריזות: 0

COLODUR שקוף

איטום פוליאוריטן אליפטי שקוף, עמיד למים עומדים.


תכונות והתאמה עיקרית
▪ לאיטום שקוף עמיד במים עומדים וקרינת UV , שאינו מצהיב לאורך שנים, עמיד לתנועת הולכי
רגל, ולפגעי מזג האוויר )שימוש חיצוני ופנימי( .
▪ לאיטום אריחים בלתי סופגים, כגון קרמיקה, מותאם עם פריימר PU שקוף מהיר ייבוש .
▪ משמש גם כציפוי מגן לעץ, זכוכית/ חממות, ומתכת )הגנה על צבעי מתכת(
▪ יעיל גם כציפוי מגן שקוף לרצפות בטון / מדה .
▪ חומר חד רכיבי, על בסיס ממסים )סולבנט(: יבש למגע תוך שעתיים-שלוש, דריכה תוך 24
שעות, הצפה תוך 7 ימים .
▪ ניתן ליישום על אריחים בתוך בריכות מים )כאשר אין מים בבריכה(, בשילוב יריעת שיריון –
יש לקבל הנחיות מפורטות מחברת מיסטר פיקס לפני כל יישום בבריכות מים .
▪ מיוצר ע”י קריפטון, ספרד, לפי תקני האיחוד האירופי המחמירים ביותר לחומרי איטום.

אריזה
▪ אריזה: פח 4 ק”ג קולודור שקוף.
▪ גוון: שקוף מבריק .
▪ ניתן לקבל בהזמנה מיוחדת קולודור מגוון פיגמנט, על בסיס מים
או סולבנט, כציפוי מגן לפוליאוריאה, רצפות ציפוי פוליאוריטן,
ולמערכות איטום שאינן אליפטיות, ודרושות הגנה מיוחדת מקרינת
UV , ותנועת כלי רכב .
צריכ ה
▪ כציפוי מגן בלבד 200-400 גרם למ”ר )שכבה אחת( על גבי ממברנת איטום )למשל
פוליאוריאה(, או על רצפות בטון כהגנה בלבד ולא כממברנת איטום עיקרית .
▪ כשכבת איטום על משטח סופג: 3 שכבות של 300 גרם למ”ר כל אחת= 900 גרם למ”ר.
▪ כשכבת איטום על משטח בלתי סופג: פריימר + 2 שכבות של 400 גרם למ”ר כל אחת= 800
גרם למ”ר קולודור, ובמידה וצפויה תנועה רבה על המשטח יש ליישם שכבה שלישית.
▪ בתוך בריכות מים, הצריכה 1.4 ק”ג למ”ר+ פריימר. יש לקבל הוראות במסמך נפרד .
▪ כושר כיסוי של פח 4 ק”ג: כציפוי מגן 10-20 מ”ר, כממברנת איטום 4-5 מ”ר .

נתונים טכניים
▪ צמיגות: נוזל דליל ) 200-600 מיליפסקל(. אין לדלל את החומר אלא באישור מיסטר פיקס.
▪ כושר התארכות גדול מ- 170% .
▪ עמידות בחום: עד 80 מעלות.
▪ משקל סגולי: 0.95 ק”ג לליטר .
▪ נקודת הבזק: 36 מעלות.
▪ עמידות כימית: עמיד במים עומדים ומי ים, וכן בחומרי ניקו י )חומציים ובסיסיים ( ושמני-מנוע,
ניתן לנקות את המשטח במידת הצורך עם סבון ואף עם סודה-קאוסטית 4% . לכל שאלה
ספציפית יש לפנות למיסטר פיקס לאישור עמידות כימית.
הוראות שימוש בגגות ואיטום כללי )לא בתוך בריכות (
▪ נקה התשתית מלכלוך, שומנים, ומכל מזהם אחר העלול להפריע להידבקות. החומר מתפלס,
יש לדאוג למשטח חלק ומישורי ליישום. במידה ויש מישקים רחבים ונמוכים ברצפה, והמשטח
אינו מישורי יש להיוועץ במחלקה טכנית של מיסטר פיקס טרם השימוש.
▪ על התשתית להיות חזקה, נקייה, יבשה. לחות כלואה בתשתית תגרום להיווצרות בועות וכשל
באיטום! לכן, יש לבצע איטום שקוף אחרי מספר ימי שמש חמים, בהם המשטח המיועד לא
נחשף לרטיבות או לחות. מצד שני אין לעבוד תחת קרני שמש חזקה בחום של מעל 30 מעלות .
3
▪ על תשתית בלתי סופגת, כגון אריחי קרמיקה, חובה ליישם פריימר PU שקוף ע”ב סולבנט,
של מיסטר פיקס, בכמות 100 גרם למ”ר )פחית 4 ק”ג תספק ל- 40 מ”ר כושר כיסוי(, או
“פריימר PU40 ” אף הוא שקוף )פחית 1 ק”ג תספק 10 מ”ר כושר כיסוי( .
▪ על תשתיות סופגות כגון בטון, אריחי טרצו או משטח שעבר כרסום, אין צורך בפריימר, אולם יש
ליישם קולודור ב- 3 שכבות, מאחר והוא מיועד לשמש ממברנת איטום עיקרית על פני המשטח.
▪ ביישום על ממברנת איטום אחרת )פוליאוריאה, פוליאוריטן, אקרילי( אין צורך בפריימר, וניתן
ליישם קולודור בשכבה אחת של 200-400 גרם למ”ר בלבד, כציפוי מגן .
▪ יישום קולודור: לאחר פתיחת הפח יש לעשות שימוש בכל תכולתו בתוך 4 שעות מקסימום, יש
לוודא שהפריימר יבש למגע )צפוי תוך 1-4 שעות( אבל שלא עברו מעל 24 שעות מיישומו,
טרם יישום קולודור.
▪ טרם השימוש, יש לערבב למשך 3 דקות, באמצעות מערבל מכני. הוראה זו תקפה הן לפריימר
והן לקולודור, יש לוודא שאין בועות אוויר בחומר ושהוא שקוף ואחיד למראה.
▪ מרח את שכבת האיטום באמצעות רולר או מברשת בלבד. )לא בהתזה(.
▪ במידה ומיושם פריימר לתשתיות בלתי סופגות, יש ליישם קולודור ב- 2-3 שכבות של 400 גרם
למ”ר כל אחת. )שכבה שלישית דרושה רק אם צפויה תנועת הולכי רגל כבדה במקום(.
▪ במידה ולא מיושם פריימר )על תשתית סופגת( יש ליישם 3 שכבות של 300 גרם למ”ר כל
אחת, כאשר השכבה הראשונה משמשת כפריימר .
▪ על משטחים לא מישוריים/ עם תשתית מחומרים שונים, יש להטביע יריעת שיריון )ארג סיבי
זכוכית שקוף 30 גרם למ”ר(, של חברת מיסטר פיקס, בזמן ששכבת הקולודור עדיין רטובה .
▪ בין יישום שכבות קולודור יש להמתין 24 שעות לייבוש השכבה הקודמת.
▪ ניתן לפזר חול דק )גרגר 0.4-0.9 מ”מ( בכמות 1 ק”ג למ”ר כאשר האיטום עדיין לא התייבש,
וזאת במטרה ליצור אנטי-החלקה למשטח וכן במטרה להפוך את המשטח ממבריק למט.
▪ אין לדרוך על שכבת האיטום )ממברנה( במשך 24 שעות. מבחן הצפה או תנוע ה כבדה- לאחר 7
ימים מהיישום .
▪ על רהיטים הבאים במגע עם האיטום, מומלץ להתקין גומי בנקודות המגע עם ממברנת האיטום.
אזהרו ת
▪ יש ליישם בטמפ’ ºc 0ºc -310
▪ אחוזי לחות באוויר בזמן היישום עד – 85% , טמפ’ התשתית תהיה לפחות 3 מעלות מעל לנקודת
הטל. אין ליישם על תשתית ובה לחות של מעל 4% .
▪ הימנע ממגע עם העור או חדירה לעניים, אין לבלוע את החומר.
▪ יש לעבוד עם ציוד מיגון אישי מלא: כפפות, מסיכה, משקפי מגן, בגדי ונעלי עבודה.
▪ במידה והמשטח צפוי לתנועת כלי רכב יש להיוועץ במחלקה הטכנית. קולודור המיושם כממברנת
איטום ראשית, עמיד להולכי רגל ולא לכלי רכב. קולודור כציפוי מגן למערכת עמידת שחיקה, יוכל
לעמוד בתנועת כלי רכב.
ניקו י
▪ חומר שהתייבש ניתן להסרה באמצעים מכאניים .
4
▪ ניקוי כלים כאשר החומר טרי באמצעות מדלל סולבנטי )טינר(, אצטון או אלכוהול.
אחסו ן
▪ במקום מוצל וייבש, בחום עד 35 מעלות, ומוגן מלחות / רטיבות וממקור אש/ ניצוץ.
▪ חיי מדף 12 חודשים מתאריך הייצור. )קולודור מגוון עד 6 חודשים בלבד(.
בתמונה: יישום יריעת סיבי זכוכית שקופה, ואיטום קולודור, בגג זכוכית של נמל התעופה
בברצלונה, למניעת חדירת מים למבנה .
מחלקת השירות הטכני שלנו עומדת לרשות לקוחותינו בייעוץ והדרכה
054-6996774 .
החומרים המשווקים על ידינו עשויים ממרכיבים מעולים, תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר
לשימוש מוטלת על המשתמש . בכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.
מפרט זה ניתן ע”פ מיטב ניסיוננו והידע שברשותנו ואין במפרט זה התחייבות כלשהי כלפי המשתמש או כלפי צד ג’.אחריות
החברה מוגבלת לטיב ואיכות החומרים בלבד.

מוצרים נוספים

קריסטל סלארי

חומר איטום צמנטי קריסטלי חודר לבטון וטיח ומספק עמידות מול לחץ מים גבוה שלילי וחיובי, במקומות בהם חדרו מים דרך הבטון, והן כאיטום מונע .

תרכיז קריסטלי

"תרכיז קריסטלי" הינו תוסף אבקתי לבטון וחומרי מליטה. הקריסטלים שבתרכיז, יוצרי ם תגובה עם המלט בתערובת, ואוטמים קפילריות (נקבוביות, נימיות) לחדירת מים, באופן קבוע ואינטגרל

איטומט 500

תערובת צמנטית אבקתית חד-רכיבית איכותית, לבנה או אפורה המיועדת לאיטום קירות ורצפות חיצוניים ופנימיים
סגירת תפריט