מפרט לשיקום בטונים עם ארדקס REPMUR

כללי:

הנדון: שיקום בטון פגום

מפרט עבודה עם חומרי שיקו ם של חברת ארדקס גרמני ה, לפי תקנים המתקדמים באירופה

בסיווג R4 קונסטרוקטיבי .

 

הכנת הבטון לשיקום:

יש לסתת את כל חלקי הבטון המתקלף באמצעות כלים ידניי ם, פנאומטיים או חשמליים שיאושרו ע”י המפקח.

החציבה והסיתות ייעשו בזהירות לבל יפגעו חלקים שאינם מיועדים לתיקון .

מומלץ להשתמש בלחץ מים 200 בר ומעלה, להסרת חלקי בטון רופפים ,ולאחר מכן לבצע חיצוב לעומק

העולה על 1 ס”מ לפחות מעומק הבטון הפגום, יש לחצוב לאורך הברזל עוד 5 ס”מ לכל צד עד להגעה לברזל

“בריא “, באופן שניתן להכניס כף יד מסביב לכל הברזלים, על מנת לאפשר ניקוי חלודה והחדרת בטון

התיקונים .

בגמר פירוק הבטון, יש להגדיר את אזור השיקום, ע”י חיתוך דיסק בגבולות השטח המפורק לעומק 10 מ”מ

לפחות. הדבר נדרש לקבלת פני בטון מיושרים עם השטח התקין, כדי לקבל מסגרת עיגון טובה וכן כדי לא

לקבל שכבת בטון תיקונים דקה על גבי הבטון התקין .

במידה ונדרשת פעולת חיזוק המבנה מפני קריסה, חברת מיסטר פיקס מציעה שיטת חיזוק עמודים

ותקרות ביריעות ורצועות קרבון )סיבי פחמן(. יש לפנות לקונסטרוקטור ו/או למחלקה הטכנית של מיסטר

פיקס, לקבלת הנחיות נוספות.

 

הכנת הברזלים לשיקום הבטון:

עבודות החיצוב והסיתות באזור מוטות הזיון יכללו חציבה מעל ומסביב למוטות כך שיתקבל מרווח של 2 ס”מ

לפחות סביב המוט החלוד ולאורכו בגובה 5 ס”מ לכל צד מהחלק החלוד של המוט.

יש לחצוב את הבטון כך שהקצוות יהי ו קטומים ב o90 ולחומר התיקון תהיה מסגרת עיגון טובה .

לאחר החציבה יש לנקות היטב את החלודה מהמוטות בעזרת מכשיר גרניק )התזת חול עם מים( או מברשות

פלדה מכאניות מאושרות, כאשר העדיפות התקנית היא להתזת חול בזלת/ קוורץ בלחץ 350 BAR )גרניק(

יש להקפיד לבצע ניקוי בכל היקף הברזלים, לד רגה 2.5 – S.TA .

אם לאחר הניקוי הקוטר של מוט הפלדה קטן מדרישות התכנון יש לקבל הנחיות הקונסטרוקטור להשלמת

הזיון במקום. הנחיות לחלודה שלא ניתן להסיר יכולות לכלול מריחת ממיר חלודה מסוג CORRVERTER

במידת הצורך .

לאחר החציבה והסיתות יש לנקות היטב את פני הבטון והברזל מחלקים רופפים, אבק ושומנים. יש לקבל

הנחיות קונסטרוקטור באתר לאחר שלב זה.

 

התזת אינהיביטור (אופציונלי)

התזת אינהיביטור מעכב קורוזיה מסוג MCI2020 , על כלל המבנה, וכן ישירות על ברזלי הזיון ואתרי

ההטלאה, הינה פעולה מומלצת במיוחד באתרים בסביבה ימית, רטיבות גבוהה )בריכות ומאגרים( או סבי בה

אגרסיבית )כימיקלים, פיח(, ההתזה תבוצע בשתי שכבות בכמות כללית של כ – 270 סמ”ק/מ”ר.

השכבה השנייה תבוצע “רטוב על רטוב”, כלומר בין השכבות יש להמתין – – 10–15 דקות למצב שבו החומר

נספג במלואו בבטון ואז להתיז שכבה שנייה.

ההתזה תבוצע לפני ביצוע שיקום בהטלאה ידנית של הבטון במבנה .

יש לציין כי אינהיביטור מגיע גם בצורת ג’ל להזרקה או כדוריות, במטרה לאפשר החדרת החומר לקדחים בתשתית,

על מנת לעכב תהליכי קורוזיה בעיקר במבנים בהם אריחי חוץ החלו להתנתק כתוצאה מלחצי קורוזיה בתשתית.

 

שכבת הגנה על הברזל

חומרים דרושים לערבוב ביחס 1:1 :

אדילטקס נוזל – ADILATEX תוצרת ארדקס, כפריימר למערכות הטלאה )מגיע במיכל 5 ק”ג(

רפמור AR מליטת הטלאה )חומר אבקתי צמנטי( – AR MURREP של ארדקס גרמניה, ברמת תקן הגבוהה

ביותר 4R לשיקום בסביבה ימית ואגרסיבית. ניתן להשיג גם חומר הטלאה לשיקום ברמה 3R שם המוצר F

REPMUR לסביבה לא ימית ולא אגרסיבית )בעיקר בתוך מבנה מגורים(. לפי תקן ישראלי 1877 , עד 2 ק”מ

מחוף ים/ ימה מוגדר שימוש חובה ב – R4 )רפמור AR ( אולם בשל הפרשי מחיר לא משמעותיים אנו ממליצים

כמעט תמיד לבצע שיקום בחומר הטלאה זה, שהוא הטוב מסוגו.

על ברזל הזיון ועל הבטון תבוצע שכבת הגנה וקישור בעובי 2 מ”מ )בשני שלבים(.

שכבת ההגנה עשויה מתערובת של נוזל ADILATEX עם אבקת REPMUR AR ביחס נפחי של 1:1 .

ניתן להחליף את האדילטקס בדבק אפוקסי ADIPOX ללא צורך בערבוב עם REPMUR . אדיפוקס מתאים

במיוחד לסביבה אגרסיבית ו/או להטלאה בעוביים נמוכים .

לפני מריחת שכבת ההגנה, יש להרטיב את הבטון ע”י מתז מים עדין .

 

שכבת הגנה ראשונה:

עובי השכבה הראשונה על הברזל ועל הבטון יהיה לפחות 1 מ”מ.

המריחה תבוצע ע”י מברשת עם שערות מסולסלות או מברשת זפת.

את התערובת יש לערבל עם מערבל חשמלי בעל מוט עם “כנפיים”, במהירות של 400 סל”ד .

בהתחלה מערבבים את הנוזל בלבד במשך 1 דקה, אח”כ יש להוסיף את האבקה ולערבב יחד במשך 4 דקות. יש

להמתין 2 דקות ולאחר מכן לערבב שוב במשך 1 דקה.

 

שכבת הגנה שנייה:

שכבת ההגנה השנייה תבוצע 90–30 דקות לאחר שכבת ההגנה הראשונה ובכל מקרה בסמוך לביצוע חומר

השיקום ותמרח שוב על קטע הבטון ועל הברזל המיועד לשיקום, מילוי חומר השיקום ייעשה מספר דקות לאחר

מכן בשיטת “רטוב על רטוב”.

 

ביצוע שיקום הבטו ן ברצפות, קירות ותחתית תקרות :

רפמור AR חומר שיקום לסביבה ימית בסיווג הגבוה ב יותר R4 לפי תקן 1504–03 ו – 1504–7 .

• יחס ערבוב: 5–5.25 ליטר מים עם 25 ק”ג אבקה או 4 נפח אבקה לכל 1 נפח מים .

• זמן עבידות בטמפ’ של 20ᵒC : כשעתיים וחצי .

• חוזק לחיצה לאחר 28 ימים: כ- 50 מגפ”ס.

• חוזק בכפיפה לאחר 28 ימים: כ- 8 מגפ”ס.

• צריכה וכושר כיסוי: כ 1.6 ק”ג למ”ר בעובי 1 מ”מ.)כל שק מכסה 1.5 מ”ר בעובי 10 מ”מ( חסכוני!

ביצוע השיקום יעשה בקטעים לפי הנחיות המתכנן.

א. הכנת תערובת של בטון פולימרי לצורך מילוי השקעים בבטון, )פירוט בהמשך(.

ב. מילוי הבטון הפולימרי יבוצע בסמוך למריחת שכבת ההגנה השנייה בשיטה של “רטוב על רטוב” )תוך מספר

דקות(. עבודת מילוי החומר תעשה ידנית )עם כפפה בלחיצה( אסור לעבוד במלאג’, עד להחלקה*. –

ג . הכנת חומר השיקום

החומר יוכן מתערובת אבקת REPMUR AR עם מים נקיים 5 ליטר/שק .

החומר יעורבב עם מערבל חשמלי עם מוט ספירלי מתאים במהירות של 400 סל”ד במשך 4 דקות עד לקבלת

תמיסה הומוגנית. יש להמתין 2 ד קות ולאחר מכן לערבב שוב במשך 1 דקה.

ערבוב החומר ייעשה בפ ח של 18 ליטר, יש להרטיב במים את השטח ולמלא את החומר ידנית )עם כפפה

בלחיצה חזקה כלפי השטח המשוקם וברזל הזיון(. עובי כל שכבה מומלץ 3 ס”מ, זמן ההמתנה בין השכבות

לפחות 2 – 1 שעות. החומר מתאים להטלאה של עד 7 ס”מ בשכבה אחת.

*השכבה העליונה תמרח עם מאלג’ חלק, ותוחלק עם מאלג’ ספוג לאחר 10 דקות.

עודפי חומר אשר יימרחו על הבטון מעבר לאזור השיקום, ילוטשו בדיסק כדי שלא תישאר שכבה דקה על

הבטון הקיים .

 

הערות:

 

1 . יש לחתוך חוטי קשירה או קוצי פלדה בולטים לעומק 25 מ”מ לפחות, לנקות אבק, וליישם תערובת

אדילטקס+ רפמור AR , ולאחר מכן הטלאה ברפמור AR כפי שמתבצע לכלל אזורי השיקום במבנה .

 

2 . אדילטקס משמש גם כחומר הדבקה בין בטון קיים לחדש, יש לערבב יחסים שווים של אדילטקס, מלט,

חול ומים ) 1:1:1:1 ( ולמרוח על הבטון הקיים באזורי היציקה החדשה, ולצקת “רטוב על רטוב ” ) שלב זה

ניתן לבצע גם עם אדיפוקס, דבק שיקומי אפוקסי ד ו רכיבי(.

 

הרבצה וטיח מיישר לסביבה ימית :

הרבצה גלאקסי 20 +אינהיבטור, יש לבצע שכבה של 5–8 מ”מ.

טיח מיישר גלאקסי 10 +אינהיבטור, לאחר 3 ימים ניתן לבצע בשכבות של 8–25 מ”מ.

בשני החומרים יש להקפיד באדיקות על אשפרה 3 פעמים ביום למשך 3 ימים .

*** ניתן להשתמש ב שפכטל אפוקסי MALTA של מיסטר פיקס, ללא צורך באשפרה, ולקבלת עמידות

טובה יותר בסביבה אגרסיבית.

 

הגנה פוליאוריטנת (אופציונלי) :

לאחר 7 ימי המתנה יש לנקות היטב משאריות מלח ע”י התזת מים מתוקים בלחץ נמוך ולהמתין לייבוש מלא.

בסביבה ימית יש לעבוד עם צבע/ ציפוי אוטם על בסיס בסיס פוליאוריטן אליפאטי של חברת ארדקס גרמניה

)למשל WP170 לבן או ניאוגרד CRU וכיו”ב( או צבע מגוון נירלט נירוגלאס על כל האלמנט כדי להגן מפני

שחיקה ותקיפת כלורידים. הערה: ניתן גם לבצע איטום בפוליאוריאה חמה או קרה, בהתאם לייעוץ טכני ספציפי

של חברת מיסטר פיקס.

כל ההמלצות הנן כלליות ויש להפעיל שיקול דעת בבחירת הפתרון עפ”י המצב הקיים ולהיעזר במחלקת

ההנדסה לפני בחירת המוצרים.

פרט איטום תפרים וסדקים עד 7 ס”מ רוחב בקירות

מריח ת שמנת פריימר על השטח המיועד התיקו ן

נוזל ADILATEX מעורבב ביחס נפחי 1:1 עם אבקת המליטה REPMUR AR

מילוי הטלאה חתך הבטון – 70–5 ממ !

מסווג Class R4 עפ”י תקן אירופאי UN-EN 1504-3 החדש:

AR REPMUR )מעל 45 מגפ”ס בלחיצה, עם אינהיביטורים(

פרופיל גיבוי

קוטרו ייקבע בהתאם )גדול מ ( לרוחב הסדק/תפר –

מסטיק פוליאוריטני גמי ש

פאוור פיקס PU40 גמיש במילוי* עד שפת הסדק/תפר

שימוש בפריימר לפי נתוני השטח

 

הגבלות:

 

1 . החומרים יוצאים את שערי המפעל כשהם תקינים, בתוקף ובאריזתם המקורית .

 

2 . טיב המוצר הסופי הנו באחריות המיישם את החומרים ו/או מעסיקו. עליו ליישם את החומרים ו/או מערכת

החומרים על פי המלצות היישום וכפי שמו פיעות על גבי האריזה ובדפי המוצר של היצרן.

 

3 . המלצות אלה עלולות להשתנות מפרויקט לפרויקט בהתאם לתנאי סביבה, תשתית ושימוש עתידי, ולכן על

המיישם לדרוש מהחברה הנחיות יישום לפרוייקט, דפי מוצר, SDS עדכניים ולדרוש הבהרות והנחיות במקרה

של חוסר בהירות. ניתן לפרויקט מפרט הנחיות ליישום.

 

4 . יישום החומרים יהיה על גבי תשתית יציבה, חזקה, יבשה, נקיה ממזהמים ובוגרת, כרמית לא תהיה אחראית

בשום מקרה לאיכות התשתית ו/או על כל כשל שנובע מהתשתית.

 

5 . המיישם ינקוט בכל אמצעי הזהירות , כללי הבטיחות בעבודה והגנת הסביבה, לרבות שימוש בציוד מגן אישי ו/או

על פי כל הנחיות הבטיחות באזור העבודה.

 

6 . קניית המוצר ע”י הלקוח היא בגדר הצהרה כי הבין ל חלוטין את הנחיות המוצר והוא מנוסה ביישומו .

לפרטים נוספים, וייעוץ בחומרים מתקדמים לבנייה:

6996774–054

כרמית מיסטר פיקס ת.ד 3530 קיסריה 38900 , טל. 04–6178906 , פק ס. 6371124 – 04

מחלקת השירות הטכני עומדת לרשות לקוחותינו בייעוץ ובהדרכה .

החומרים המשווקים על ידינו עשויים מ רכיבים מעולים , תחת בקרת איכות צמודה, מאידך, האחריות על התאמת החומר מוטלת על המשתמש , ובכל מקרה אנו מ מליצים לנסות את התאמת החומר לאפליקציה המבוקשת לפני השימוש.

סגירת תפריט