מפרט ליישום מערכת טיח תרמי בממ"ד​

כללי:

מפרט זה מתאר את ההכנה והיישום של מערכת טיח תרמי בממ”ד ע”פ הנחיות מכון התקנים הישראלי ופיקוד העורף כמפורט בתקן 5075 ו-1414.

הכנת הרקע:

 1. לפני הביצוע יש לוודא כי השטחים המיועדים יהיו מישוריים ומתאימים למתוכנן.
 2. יש לנקות את הקיר מאבק, לכלוך ושומנים, הסר שאריות עץ, קצוץ חוטי ברזל.
 3. יש לסתום חורים, קיני חצץ באמצעות שיקום בטון 651 או REP-MUR F של חב’ ארדקס (ראה מפרט מוצר).
 4. במקומות בהם תעלות חשמל רחבות מ-5 ס”מ יש לבצע חבישה.
 5. חבישה נעשית על ידי רשת אינטרגלס גודל עין 6X6. באזור החבישה יש למרוח טיח ממ”ד 770 ובעוד השכבה טרייה יש להטביע את הרשת בתוך החומר, החבישה תיעשה על גבי התפר ברוחב של 20 ס”מ, 10 ס”מ בכל צד.
 6. החבישה תיושם באזורים החשופים למאמצים קונסטרוקטיביים סביב חלונות, דלתות וכ”ב.
 7. יש לקבע סרגל / סף חלון ברוחב המתאים לעובי הטיח.
 8. יש לשטוף היטב את הקירות במים או במטאטא כביש כיממה לפני תחילת ביצוע טיח להידבקות טובה יותר של מערכת הטיח.

שכבת טיח ממ"ד 770:

 1. ניתן לקבע מייקים בעובי 6/10 מ”מ במידת הצורך באמצעות טיח ממ”ד 770.
 2. שכבת טיח ממ”ד 770 תבוצע לאחר הכנת הרקע בעובי 4-6 מ”מ.
 3. הוסף למיכל ערבוב 4-5 ליטר מים, הוסף באיטיות את כל תכולת השק טיח ממ”ד 770 ערבב באמצעות מערבל מכני עד קבלת תערובת אחידה ללא גושים ונוחה ליישום.
 4. בעבודה במכונת טיח יש לכוון את כמות המים בהתאם לסוג המכונה עד קבלת תערובת נוחה להתזה.
 5. יש ליישם טיח ממ”דים 770 במריחה, תוך הידוק אל הקיר.
 6. יש להקפיד השכבה תכסה את הרקע בצורה אחידה, רצופה ומסורקת באמצעות מאלג’ משונן, ביצוע סירוק של שכבת הטיח מגדיל את שטח ההדבקה, יש להקפיד שעובי הטיח בנקודות הסירוק לא יפחת מ-5 מ”מ.
 7. יש לבצע אשפרה 3 פעמים ביום במשך 3 ימים לטיח ממ”ד 770.
 8. ניתן לבצע טיח תרמי 760 כיממה לאחר סיום ביצוע טיח ממ”ד 770, בצע אשפרה אחת לפחות ויישם על קיר לח.

טיח תרמי:

 1. את עובי הטיח תרמי יש לחשב עפ”י ת”י 1045 – איזורי אקלים א’ ב’ ג’ ד’ ובכפוף לתקן 5075.
 2. עובי שכבת הטיח התרמי לא תפחת מ-20 מ”מ ולא יעלה על 60 מ”מ.
 1. יש לערבב את כל תכולת השק תרמופיקס 760 במערבל מכני עם כ-15-17 ליטר מים במשך מספר דקות לקבלת תערובת הומוגנית. בעת הערבול, יש להגן עליו מפני איבוד האגרגטים הקלים.
 2. היישום של שכבת הטיח התרמי תרמופיקס 760 תבוצע על שכבת טיח ממ”ד 770.
 3. יש למרוח שכבה דקה של תרמופיקס 760 (בעזרת מאלג’), תוך כדי הידוק הטיח אל הקיר ומיד הוסף שכבת טיח תרמי עד הגעה לעובי הרצוי.
 4. מומלץ לעבוד עם תרמופיקס 760 באמצעות מכונת טיח.
 5. יישר בעזרת סרגל אלומיניום והחלק בעזרת מאלג’ עד קבלת מישוריות אחידה.
 6. יש להקפיד על אשפרה נכונה 3 ימים 3 פעמים ביום.

שכבת גמר צמנטית – טיח ממ"ד 770:

 1. על גבי תרמופיקס 760 יש ליישם שכבת טיח ממ”ד 770 בעובי של 5±1 מ”מ, המתן לייבוש ראשוני ובצע אשפרה כנדרש.
 2. יש ליישם שכבת גמר634/633/631 בעובי של 2 מ”מ.
 3. הטבע רשת אינטרגלס גודל תא 2.8X2.8 מ”מ בשכבת הגמר 634/633/631 (בעודו רטוב).
 4. הוסף שכבת גמר 634/633/631  עד לכיסוי מלא, עובי השכבה לא יגדל מ-2 מ”מ.

שכבת גמר טיח גבס ממ"ד 794:

 1. הקפד על המתנה של שבוע ימים מגמר עבודות הטיח התרמי.
 2. יישם טיח גבס 794 על תרמופיקס 760 בעובי של 2-4 מ”מ.
 3. הטבע רשת אינטרגלס גודל תא 2.8X2.8 מ”מ בשכבת טיח הגבס בעודו רטוב.
 4. הוסף שכבת טיח גבס ממ”ד 794 עד לכיסוי מלא, עובי השכבה לא יגדל מ-2 מ”מ.

עובי השכבות בקירות מבודדים בממ"ד – מערכת צמנטית:

 1. טיח ממ”ד 770 בעובי 5±1 מ”מ.
 2. טיח תרמי 760 בעובי 20-55 מ”מ ובהתאם לדרישות ת”י 1045.
 3. טיח ממ”ד 770 בעובי 5±1 מ”מ.
 4. שכבת גמר634/633/631 בעובי 2 מ”מ.
 5. רשת אינטרגלס גודל תא 2.8X2.8 מ”מ.
 6. שכבת גמר634/633/631  בעובי 2 מ”מ.

עובי השכבות בקירות מבודדים בממ"ד – בשילוב טיח גבס:

 1. טיח ממ”ד 770 בעובי 5±1 מ”מ.
 2. טיח תרמי 760 בעובי 20-60 מ”מ ובהתאם לדרישות ת”י 1045.
 3. טיח גבס ממ”ד 794 בעובי 4 מ”מ.
 4. רשת אינטרגלס גודל תא 2.8X2.8 מ”מ.
 5. טיח גבס ממ”ד 794 בעובי 2 מ”מ.
 6. עובי השכבות 70 מ”מ.

קירות בטון ללא בידוד תרמי:

 1. עד 2 מ”מ ניתן ליישם שכבת גמר634/633/631 או טיח גבס לממ”ד 794.
 2. עד 7 מ”מ טיח ממ”ד 770 שפכטל 634 / טיח גבס 794 ללא רשת.  
 3. עד 19 מ”מ:

 טיח צמנטי:

 1. טיח ממ”ד 770 בעובי 15 מ”מ.
 2. שכבת גמר634/633/631  בעובי 2 מ”מ.
 3. רשת אינטרגלס גודל תא 2.8X2.8 מ”מ.
 4. שכבת גמר634/633/631  בעובי 2 מ”מ.

 גבס:

 1. טיח גבס ממ”ד 794 בעובי 15 מ”מ.
 2. רשת אינטרגלס גודל תא 2.8X2.8 מ”מ.
 3. טיח גבס ממ”ד 794 2 מ”מ להחלקה.
 4. עובי שכבת ההחלקה על הרשת לא יעלה על 2 מ”מ.

תקרות:

עובי שכבות הטיח בתקרות לא יעלה על 7 מ”מ.

אזהרה:

 אין לעבוד בטמפרטורת תשתית נמוכה מ-5ºC וגבוהה מ-35ºC.

סגירת תפריט