מפרט לטיפול בגשרי קור בעזרת טיח תרמי​

כללי:

מפרט זה מתאר את ההכנה והיישום של מערכת טיח תרמי 750 / 760 /700 לטיפול בגשרי קור למניעת עיבוי.

הכנת התשתית:

אין להתחיל בעבודות הטיח לפני שחלפו 28 יום מגמר היציקה והבניה. השטחים המיועדים לטיפול יהיו מישוריים ומתאימים למתוכנן. לפני תחילת העבודה יש להכין את הרקע כלהלן:

 1. יש להסיר שכבות חלשות, בליטות וגופים זרים.
 2. יש לקצץ חוטי קשירה גלויים לפחות עד פני השטח.
 3. יש לסתום חורים ומרווחים בין גשרי קור לבין הבלוקים בתערובת הרבצה צמנטית 720.
 4. יש לנקות את פני השטח מאבק, לכלוך ושומנים, יש לשטוף את האזור במים ומטאטא כביש.

יישום שכבת ההרבצה:

 1. לאחר ביצוע תיקונים, שטוף הקירות ונקה מאבק, לכלוך ושומנים.
 2. ערבב את ההרבצה הצמנטית 720 בהתאם למפורט על גבי האריזה.
 3. מרח שכבת תערובת הרבצה בעזרת מאלג’ תוך הידוק לרקע. עובי השכבה הנדרשת 5 מ”מ.
 4. אין להחליק את שכבת ההרבצה כדי לשפר את הידבקות שכבת הטיח התרמי.
 5. מומלץ לבצע סירוק של ההרבצה על מנת להגדיל את שטח ההדבקה. עובי הלוח בכל נקודה לא יקטן מ-5 מ”מ.
 6. יש לבצע אשפרה במשך 3 ימים 3 פעמים ביום.

יישום טיח תרמי תרמופיקס 760:

 1. יישם שכבת טיח תרמי כיממה לאחר ביצוע שכבת ההרבצה. יש לבצע לפחות אשפרה אחת ולעבוד על קיר לח.
 2. ערבב את החומר בהתאם למפורט על האריזה.
 3. יש למרוח שכבת טיח תרמי על גבי השכבה המסורקת תוך כדי הידוק הטיח באמצעות מאלג’.
 4. יש להוסיף שכבת טיח תרמי נוספת עד הגעה לעובי הנדרש.
 5. מומלץ לבצע טיח תרמי במכונת טיח להתזה, יישר בעזרת סרגלי יישור עד להחלקה מרבית של פני הטיח.
 6. כאשר עובי הטיח התרמי מעל 40 מ”מ יש להטביע רשת אינטרגלס ולבצע חיזוק בעזרת ברגי פלסטיק תקניים.
 7. אחרי 3 ימים מגמר יישום הטיח התרמי יש לקדוח חורים דרך הרשת אל שכבת הטיח התרמי וההרבצה ולדפוק את ברגי החיזוק המתאימים.
 8. כמות הברגים למ”ר – לפחות 4 יחידות.
 9. יש לבצע תפרי הפרדה בין התקרה לקירות דרך כל שכבות המערכת ברוחב 2-5 מ”מ.
 10. יש לבצע אשפרה במשך 3 ימים 3 פעמים ביום.

שכבת טיח מיישר 710:

 1. שכבת הטיח המיישר תבוצע במהלך אחד על פני כל החזית לאחר ביצוע טיח תרמי 760 וביצוע האשפרה.
 2. יש להשתמש בחוטים בין פינות החזית על מנת לוודא שעובי הטיח המיישר 710 שיבוצע מעל גבי הטיח התרמי יהיה בעובי 6 מ”מ, בכל מקרה לא יותר מ-8 מ”מ.
 3. אשפרה במשך שלושה ימים שלוש פעמים ביום.
 4. שכבת גמר ניתן לבצע בעזרת שפכטל חוץ 633 ו/או שפכטל חוץ / פנים 634.

 

אין לעבוד בטמפרטורת תשתית נמוכה מ-5ºC ומעל 35ºC.

סגירת תפריט