מפרט לביצוע טיח תרמי חוץ​

כללי:

מערכת טיח תרמי חוץ מורכבת משלוש שכבות: שכבת הרבצה, שכבת טיח תרמי ושכבת גמר.
הטיח התרמי יבוצע לפי דרישות תקנים 1045, 1414 ושכבות הטיח לפי דרישות תקן 1920 ולפי הנחיות חברת כרמית.
טיח תרמי 750 – לשימוש במבנים עד 4 קומות.
טיח תרמי 760 – לשימוש במבנים מעל 4 קומות.

הכנת התשתית:

 1. אין להתחיל בעבודת הטיח לפני שחלפו 28 יום מגמר היציקה והבניה.
 2. השטחים המיועדים לטיוח יהיו מישוריים ויתאימו למתוכנן.
 3. הרכבת משקופי עזר של דלתות וחלונות אלומיניום.
 4. הרכבת ספי חלונות.
 5. חיזוק וקשירת הפיגומים יעמדו בדרישות הבטיחות ותקן ישראלי 1139.
 6. מומלץ להתקין רשת צל מסביב לפיגום.
 7. חתוך חוטי ברזל, סגור חורים ופוגות באמצעות שיקום בטון 651 והסר בליטות.
 8. זיון נראה לעין יוגן לפני יישום שכבת הרבצה צמנטית 720 באמצעות בונד 340 ושיקום בטון 651.
 9. ודא שהתשתית מסוגלת לשאת את כל שכבות הטיח וציפוי הגמר.
 10. באזורי מפגש בין בטון לבלוק, יש לבצע חבישה ע”י מריחה בהרבצה צמנטית 720 בעובי של כ-5 מ”מ ולהטביע לתוכה רשת אינטרגלס גודל תא 6X6 מ”מ.

שכבת הרבצה – הרבצה צמנטית 720 / גלקסי 20:

 1. יש לעבוד על תשתית לחה נקייה מאבק, לכלוך ושומנים.
 2. בעבודה עם מכונת טיח יש להתאים את כמות המים עד לקבלת תערובת נוחה להתזה, בעבודה ידנית יש לערבב את החומר באמצעות מערבל מכני.
 3. יישם במריחה הרבצה צמנטית 720/גלקסי 20 עם מאלג’ תוך כדי הידוק הטיח אל התשתית בעובי של כ-5-8 מ”מ.
 4. על מנת להגדיל את שטח ההדבקה מומלץ לבצע סירוק ובלבד שעובי הטיח בנקודות הסירוק לא יפחת מ-5 מ”מ.
 5. בצע אשפרה 3 ימים 3 פעמים ביום, במידה ומיישמים את שכבת הטיח תרמי לאחר 24 שעות מתום יישום שכבת ההרבצה יש לאשפר את שכבת ההרבצה לפחות פעם ביום.
 6. בימים חמים במיוחד יש לאשפר ביום הביצוע עם ייבוש שכבת ההרבצה.

התקנת סרגלי מתכת:

 1. קבע סרגלי מתכת אופקי ואנכי על חזיתות הקירות, הסרגלים יקובעו לאחר יישום שכבת ההרבצה, כאשר המרחק בין הסרגלים 1.2-1.7 מ’.
 2. כאמצעי עזר לקביעת העובי יש למתוח חוט בין הסרגלים.
 3. את הסרגלים יש לקבע לקיר באמצעות הרבצה צמנטית 720 .

שכבת הטיח התרמי:

 1. יישם טיח תרמי על פי הנחיות המתכנן כאשר יש להתחשב בסוג המבנה ואזור האקלים.
 2. ניתן ליישם טיח תרמי בעובי 50 מ”מ בשכבה אחת, מעל עובי זה יש להטביע רשת עמידה באלקלי גודל עין 6X6.
 3. יש לעבוד על קיר לח ונקי.
 4. עובי שכבת הטיח התרמי וסוגו ייקבע בהתאם למפורט בתקן ת”י 1045 איזורי אקלים א’ ב’ ג’ ד’ ותקן 1414 של מכון התקנים הישראלי.
 5. בכל מקום שיש תפר התפשטות בבניין יש להעתיקו לשכבת הטיח התרמי.
 6. יישום החומר יעשה בשיטה ידנית באמצעות מערבל מכני או בהתזה באמצעות משאבת טיח מתאימה.
 7. בעת ערבוב הטיח התרמי חובה להגן עליו מפני פיזור האגרגטים הקלים וכן יש להקפיד לערבב שקים שלמים.
 8. הקפד למרוח שכבת טיח תרמי תוך כדי הידוק אל התשתית ומיד הוסף שכבת טיח נוספת עד להגעה לעובי הרצוי.
 9. בצע אשפרה 3 פעמים ביום במשך 3 ימים.
 10. הקפד על מישוריות הטיח התרמי כך שעובי שכבת הגמר (כ-6 מ”מ) תסתיים עד קו הסרגלים.

שכבות מגן על טיח תרמי – טיח חוץ/פנים 710 / שכבת מגן 715 / גלקסי 10 / שפכטל חוץ/ פנים 634 :

 1. שכבת מגן הינה תערובת מוכנה המעורבבת באתר עם מים.
 2. שכבת המגן תיושם 3 ימים לפחות מגמר יישום שכבת הטיח התרמי (ראה מפרט). עובי שכבת המגן 5-6 מ”מ, ובמבני ציבור בעובי 10 מ”מ.
 3. שכבת המגן תיושם על גבי חזית שלמה באותו יום.
 4. לאחר יישום ראשוני, יש לבצע גירוד כך ששכבת המגן תסתיים בקו אחד עם הסרגלים.
 5. במקומות בהם קיים עובי טיח על גבי טיח תרמי הגדול מ-10 מ”מ מומלץ להטביע רשת אינטרגלס 6X6.
 6. יש לבצע אשפרה במשך 3 ימים 3 פעמים ביום.
סגירת תפריט