מפרט לביצוע טיח הרבצה 720 / גלקסי 20 וטיח חוץ/פנים 710 / גלקסי 10​

כללי:

מפרט זה מתאר את ההכנות והיישום של טיח הרבצה 720 וטיח חוץ/פנים 710 על בסיס צמנט אפור או גלקסי 20 / גלקסי 10 על בסיס צמנט לבן ע”פ המלצות חברת כרמית.

ביצוע העבודה ייעשה בהתאם לדרישות תקן ישראלי 1920.

את עבודות הטיח ניתן להתחיל 28 ימים מסיום עבודות השלד.

הכנת התשתית:

 1. בטון יצוק – קיני חצץ וברזל זיון הנראים לעין יש למלא בעזרת שיקום בטון 651. כל השטחים ינוקו מאבק, לכלוך, שומנים, חלקי בטון וטיח וישטפו לפני ביצוע העבודה.
 2. בלוק בטון – יש לבצע סגירת חורים ופוגות בין הבלוקים בעזרת שיקום בטון 651.
 3. בלוקי איטונג – יש לבצע סגירת חורים ופוגות לפני ביצוע הטיח. מישקים וחורים מומלץ לאטום בעזרת דבק איטונג. כל השטחים ינוקו מאבק, לכלוך ופסולת וישטפו לפני ביצוע העבודה.
 4. תעלות חשמל ואינסטלציה – תעלות בהם עוברים צינורות חשמל יש למלא בשיקום בטון 651 לפני יישום הטיח.
 5. משקופים – רווח בין משקופי דלתות, משקופי עץ עיוורים או כל סוג אחר של משקוף כולל משקופים עיוורים של חלונות אלומניום יש לבטן עם בטון פיקס 185 / VGM 410  לפני ביצוע הטיח.
 6. חבישה – במקומות מסויימים יש לבצע חבישה לפני ביצוע הטיח (חבישה נעשית ע”י הטבעת רשת מתאימה למניעת סדיקה):
  1. במפגש בין סוגי חומרים שונים כדוגמת בלוק עם בטון.
  2. קירות ו/או מחיצות שהבלוקים אינם מונחים בצורת בניה בקירות עגולים, תוספת בניה מאוחרת וכד’.
  3. סביב סגירת כיסי גרירה (חלונות כיס).
  4. באזורים החשופים למאמצים קונסטרוקטיביים, סביב חלונות, מעל דלתות, פתחים וכד’.
  5. במערכת טיח חוץ המושמת על לוחות פוליסטירן שאינה מיועדת להוות תשתית לחיפויים קשיחים.

ביצוע החבישה:

 1. החבישה תעשה בעזרת רשת עמידה באלקלי (אינטרגלס) גודל עין 6X6 ,10X10 מ”מ.
 2. באזור החבישה יש למרוח שכבה של כ-5 מ”מ הרבצה צמנטית 720 ובעוד השכבה טרייה יש להטביע את הרשת בתוך החומר בעזרת מאלג’. החבישה תעשה כך שתכסה כ-10 ס”מ מכל צד של קו התפר.
 3. סביב החלונות יש להטביע רשת אינטרגלס בזווית של 45° לפינת החלון.
 4. ע”ג מסתורי תריס גלילה החבישה תבוצע בשני צידי המסתור.

פינות טיח וסרגלי יישור:

 1. את פינות הטיח יש לחבר לקיר בעזרת תערובת צמנטית כדוגמת הרבצה צמנטית 720.
 2. יש לוודא אנכיות הפינות בשני מישורי הקיר.
 3. יש לקבע את הפינה באופן יציב.

עובי השכבות:

טיח הרבצה 720 – עובי 5-8 מ”מ.
טיח חוץ 710 – עובי 8-30 מ”מ.
עובי השכבות לא יהיה גדול מ-35 מ”מ.

יישום הטיח במכונה:

אין להתחיל את יישום הטיח לפני שעבר יום מסיום עבודות הכנת התשתית.

 1. יש לבצע שכבת הרבצה צמנטית 720 עובי 5-8 מ”מ שתיושם באופן אחיד. בכל מקרה עובי ההרבצה לא יקטן מ- 5 מ”מ בשום נקודה.
 2. יש לבצע אשפרה 3 ימים 3 פעמים ביום, במידה ומנשבות רוחות יש להגדיל הן את מספר האשפרות והן את כמות המים בכל אשפרה.
 3. טיח חוץ 710 ניתן ליישם כיממה לאחר סיום ביצוע שכבת ההרבצה (חובה לבצע אשפרה אחת לפחות ע”ג טיח ההרבצה).

    יש להתיז את הטיח תוך כדי מילוי של הקיר ללא חללים עד הגעה לעובי הרצוי.

 1. העבודה עם משאבת טיח תבוצע בהתאם להוראות יצרן המשאבה, אקדח התזה תקין ומכוון ודיזה תקינה.
 2. אין ליישם טיח בימים חמים במיוחד, שרב ורוחות חזקות.
 3. לאחר מריחת הטיח יש להמתין עד לייבוש ראשוני ולבצע יישור סופי בעזרת מסור לגירוד טיח.
 4. יש להקפיד לא לגרד את הטיח בעודו רטוב מידי על מנת למנוע סדיקה והתנתקויות בין הרקע לטיח.
 5. תיקונים נקודתיים לסגירת חורים והשלמת מישוריות יש לבצע בזמן יישום הטיח בעודו רטוב.
 6. יש לבצע אשפרה 3 ימים 3 פעמים ביום. במידה ומנשבות רוחות יש להגדיל את מספר האשפרות ואת כמות המים בכל אשפרה.
 7. אין לבצע טיח בטמפרטורת תשתית נמוכה מ-5°C וגבוהה מ-35°C.

יישום טיח בעבודה ידנית:

בנוסף לכל האמור לעיל, יש להקפיד על כמות מים בתערובת בהתאם להוראות היצרן. מומלץ לערבב את הטיח עם מערבל מכני.

הערות חשובות:

 1. רוב תופעות הסדיקה בבניין המופיעות בטיח נובעות מאשפרה לקויה היוצרת “סדקים פלסטיים”, תזוזות קונסטרוקטיביות והיווצרות “סדקים קונסטרוקטיביים”. הכנה לקויה של התשתית (אבק, שומנים וכו’) יוצרת חוסר הדבקה של מערכת הטיח המתבטאת בסדקים בצורת קורי עכביש. כמו כן יש להקפיד על איכות השליכט ועובי השכבות כנדרש במפרט.
 2. אין לקבע מיאקים באמצעות גבס או טיח גבס.
 3. עודף מים מחליש את הטיח.
 4. יש לבצע הצללה עם יריעות בכל תנאי מזג האוויר.
 5. אין לבצע עבודות טיח כשיורד גשם או כאשר נושבות רוחות חזקות. 
סגירת תפריט