מפרט לביצוע טיח גבס קל 800 בהתאם לתקן 1920​

יישום טיח גבס

כללי

 • המפרט מכיל הנחיות ליישום טיח גבס בקירות הפנימיים של המבנה , לעבודה ידנית או עם מכונת גבס.
 • אין להתחיל בעבודת הטיח לפני שחלפו 14 ימים מיום גמר עבודות היציקה והבניה.

 

ציוד נדרש

 • מאלג’ חלק/ שפכטל רחב.
 • סרגל טיח h 2מ’ + 1מ’.
 • סרגל טיח משונן 2מ’ + 1מ’.
 • סרגל טיח מיישר 2מ’ + 1מ’.
 • ספוג כתום.
 • ספוג צהוב.
 • מאסטרינה פינתית.
 • מאסטרינה.
 • דלי מים –לניקיון הכלים.
 • דלי/שק ריק- לריקון פסולת טיח.
 • רולר לפריימר 121.
 • דלי מילוי לפריימר 121.

 

 

הכנות נדרשות

הכנות – מכונת הטיח

 • יש לוודא כי תא המילוי במכונה נקי משיירים של טיח מסוג אחר.
 • יש למלא את תא המילוי באבקת טיחגבס 800 (ידני/סילו).
 • יש לכוון את יחס המים והאבקה במכונת הטיח לעבידות הנדרשת.
 • יש לוודא שהשכבה המותזת לא תגלוש מהקיר ולא תהיה סמיכה מדי.
 • יש לבחור רוטור/סטטור המתאים לטיח הגבס.
 • יש לוודא ניקיון צינורות התזת הטיח ע”י כדור הניקוי.
 • יש לוודא כי צינור הזנת הטיח מהסילו למכונת הטיח מנותב בהתאם להנחיות הנדרשות(סיפון).
 • יש להקפיד לנקות את הכלים משיירי גבס או לכלוך.
 • בעת הפסקת שימוש במשאבת הטיח ליותר מ- 15 דק’, יש לבצע שטיפה של המערכת עד אשר יוצאים מים נקיים מאקדח ההתזה .

הכנות – תשתית

 

 • יש לטפל בסגרגציות+ שיקום בטון כנדרש ובהתאם למפרט שיקום בטון.
 • הסר חלקים רופפים וקצץ חוטי מתכת/ברזל.
 • נקה את התשתית מאבק לכלוך ושומנים.
 • הברש את הקיר במים מספר שעות לפני תחילת היישום.
 • יש לנער את מיכל הפריימר121 (לקבלת נוזל אחיד וללא משקעים).
 • תקרות/קירות בטון יש ליישם פריימר 121 – יש לוודא כי הפריימר נמצא במצב דביק עד 12 שעות.
 • בלוקים- יש לבצע סגירת חורים ומרווחים באמצעות חומר מליטה תואם לפני ביצוע הטיח.
 • במפגש בין בלוקי אוטוקלאב/איטונג לתקרה יש להשאיר מרווח מתאים ולהקפיד על מילוי קצף פוליאוריטן ללא השארת חללים( חיתוך שאריות בולטות).
 • תעלות חשמל ואינסטלציה – יש לבצע סגירת תעלות ע”י צמנט-כל 189.
 • יישום טיח גבס 800 על גבי לוחות איזולציה (כדוגמת לוח פוליאש):

קירות – יש לבצע לפני יישום הטיח ניקוי אבק ללוחות האיזולציה(ניקוי יבש).

תקרה – על גבי לוחות איזולציה שהוטבעו במהלך היציקה בתקרה, יש ליישם הטבעת רשת אינטרגלס בטיח 470 (עובי עד 4מ”מ) בחפיפה 15ס”מ בין לוחות האיזולציה לתקרת הבטון (ללא השארת חלקים רופפים) + חפיפה בין רשתות 10ס”מ.

 • ארונות חשמל/תקשורת וריכוז צנרות – יש לבטן את האזור ע”י בטון פיקס 185 ולאחר ייבוש האזור לבצע מריחת טיח הרבצה 720/גלקסי 20 והטבעת רשת אינטרגלס כנדרש.

הטבעת רשת אינטרגלס

 • במקומות בהם קיים מפגש בין שני סוגי אלמנטים יש לבצע חבישה לפני ביצוע הטיח ע”י הטבעת רשת אינטרגלס כדוגמת בלוק עם בטון.
 • סביב סגירת כיסי גרירה (חלונות כיס).
 • באזורים החשופים למאמצים קונסטרוקטיביים, סביב חלונות, מעל דלתות, פתחים וכד’.
 • החבישה תעשה בעזרת רשת (אינטרגלס) גודל עין 6X6, 10X10מ”מ.
 • באזור החבישה יש למרוח שכבה של כ-5 מ”מ טיח 720 / גלקסי 20 /טיח גבס 800 ובעוד השכבה טרייה יש להטביע את הרשת תוך כדי הידוק בטיח הטרי בעזרת מאלג’ חלק.
 • החבישה תעשה כך שתכסה כ-10 ס”מ מכל צד של קו התפר.
 • סביב החלונות יש להטביע רשת אינטרגלס בזווית של 45° לפינת החלון.
 • מסתורי תריס גלילה- החבישה תבוצע משני צידי המסתור.
 • באזורי השלמת יציקות סביב משקוף עיוור.

 

קיבוע מיאקים

 

 • יש להתקין מיאקים תקניים מאלומניום/PVC/ ציפוי אבץ עפ”י דרישת התקן.
 • קיבוע על קיר בטון – את המיאקים ופינות הטיח יש להתקין באמצעות פריימר 121 + טיח גבס.
 • במקומות בהם מיושם טיח גבס על בלוקים ניתן לקבע את המיאקים ופינות הטיח באמצעות טיח גבס.
 • במקומות בהם מיושם טיח צמנטי ניתן לקבע את המיאקים ופינות הטיח באמצעות טיח צמנטי/דבק/עיגון מכני.
 • יש לוודא אנכיות ומישוריות הפינות בשני צידי הקיר.
 • מרחק בין מיאקים – כ- 1.20 מטר בין מיאק למיאק.
 • יש להשאיר מרווח של כ-2ס”מ בין המיאק לתקרה ומרחק של כ-30ס”מ מרצפת הבטון .
 • יש לוודא שהמיאקים מודבקים היטב ואינם רופפים לפני תחילת ביצוע התזת הטיח.

לוחות פוליאש – הכנות נדרשות

 

 • במידה והלוחות מודבקים בשלב מאוחר יותר ולא בתבניות היציקה, יש לוודא שהקירות מתאימים לשאת את משקל הטיח בעובי המיושם, יש לפעול על פי הוראות יצרן לוחות הפוליאש.
 • יש לוודא סגירת פגמים/חורים/חריצים וכל דבר אחר באמצעות טיח 470 באמצעות מאלג’.
 • יש לוודא שהקיר נקי מאבק/לכלוך/שומנים, יש להסיר חלקי פוליסטירן מוקצף ו/או טיח ו/או כל גורם אחר העלול להפריע להדבקה, באמצעות מברשת יבשה/פלדה.
 • יש למלא מרווחים עד 5 מ”מ באמצעות טיח 470, ומרווחים עד 10 מ”מ יש למלא בקצף פוליאריטן ולהסיר חלקים של קצף הבולטים כעבור 24ש’.
 • יש לבצע הברשה בעזרת פריימר 121 על גבי לוחות הפוליאש (כמו שמבוצע על קיר בטון).
 • לאחר יישום הפריימר 121 ניתן ליישם את טיח הגבס ( יש ליישם בהתאם להנחיות דף המוצר).יישום שכבות הטיח


 • יישום טיח בשתי שכבות – קירות פנים

שכבת המילוי (שכבה מיישרת)


שלב1- יש להתיז את הטיח באמצעות מכונת טיח למלא וליישר עד גבולו העליון של המיאק.


שלב2- כשהטיח טרי יש ליישר ולהסיר שאריות גבס בעזרת סרגל מתכת ארוך (h).


שלב 3- יש לוודא כי הטיח אינו דביק, יש ליישר ולוודא מישוריות שוב בעזרת הסרגל/מאלג’.

 

שלב 4– לפני ייבוש סופי יש לגרד ולשנן את שכבת המילוי במסור גירוד משונן .

 


יש לוודא מישוריות למשטח המסורק.

יש להמתין כ- 48 שעות לייבוש שכבת המילוי (זמני הייבוש עלולים להתארך בהתאם לתנאי מזג האוויר והסביבה)

יש להסיר את כל הגרדים משכבת המילוי המשוננת בעזרת סרגל מתכת h.


שכבת החלקה


שלב 1– יש לוודא כי שכבת המילוי יבשה (בכל שטחה) לפני ביצוע שכבת ההחלקה.

יש ליישם שכבת החלקה מעל השטח המסורק עד להגעה לשטח מלא ואחיד ובעובי שלא יעלה על 4מ”מ.

שלב 2– לאחר התייבשות ראשונית יש לוודא כי הטיח אינו דביק, וניתן להדק שוב בעזרת מאלג’.
שלב 3- במהלך ההחלקה וודא שאין בליטות וקיימת תנועה חלקה של המאלג’.
שלב 4- יש לשפשף את פני השכבה באמצעות ספוג כתום רטוב.

שלב 5 – לסיום יש להחליק בעזרת מאלג’ עד לקבלת פני שטח חלקים לחלוטין .

 

הערה: הטיח מגיע להתקשות ראשונית לאחר כ-3 שעות מתחילת הביצוע.

 • יישום טיח – תקרות פנים


אפשרות 1 – יישום בשכבה אחת

 

שלב 1- יש לבצע את ההכנות הנדרשות בתקרה לפני תחילת היישום.

שלב 2-  יש למרוח על תקרת הבטון פריימר 121 לפני התזת הטיח – יישום הפריימר בהתאם להנחיות דף המוצר.

שלב 3- יש להתיז באמצעות מכונת טיח על תקרת הבטון טיח גבס בשכבה אחת – עובי הטיח :4 -10מ”מ.

 


שלב 4 – יישר את שכבת הטיח באמצעות סרגל מתכת ארוך h +מאלג’ חלק עד לקבלת פני שטח מישוריים.

הערה: יתכנו סימני בועות אוויר על גבי הטיח במהלך היישום.

 


שלב 5 – יש להדק ולהחליק את הבועות עד לשחרור האוויר הכלוא באמצעות הידוק מאלג’ חלק.

 


שלב 6 –ניתן לחזור על פעולת ההידוק עד להעלמת כל הבועות בתקרה.

שלב 7 – יש לשפשף את פני השכבה אמצעות ספוג כתום רטוב.

 


שלב 8 – יש להחליק תוך כדי הידוק בעזרת מאלג’ ולהוציא את כל הנוזלים (מומלץ לבצע את הפעולה שתי וערב).

 


שלב 9 – ניתן לחזור ולבצע את ההחלקה בעזרת מאלג’ חלק תוך כדי הידוק עד לקבלת פני שטח חלקים.

שלב 10 – בסיום החלקת התקרה ניתן לחרוץ בעזרת סרגל השינון את פאות החדר ( חיבורי קיר לקיר/ קיר לתקרה).


אפשרות 2: יישום בשתי שכבות

שלב 1- יש לבצע את ההכנות הנדרשות בתקרה לפני תחילת היישום.

שלב 2-  יש למרוח על תקרת הבטון פריימר 121 לפני התזת הטיח – יישום הפריימר בהתאם להנחיות דף המוצר.

שלב 3- יש להתיז באמצעות מכונת טיח על תקרת הבטון טיח גבס (מילוי ויישור) בשכבה אחת – עובי שכבת הטיח :4- 8מ”מ.

שלב 4 – יישר את שכבת הטיח באמצעות סרגל מתכת ארוך h +הידוק ע”י מאלג’ חלק עד לקבלת פני שטח מישוריים( יתכנו סימני בועות אוויר על גבי הטיח במהלך היישום).

שלב 5 – לשיפור ההידבקות והגדלת שטח הפנים של הטיח מומלץ לבצע סירוק באמצעות סרגל משונן על כל פני שטח התקרה.

שלב 6 – יש להמתין לייבוש מלא ובלבד שלא יקטן מ-48 שעות.

שלב 7 – יש לבצע מריחת פריימר 121 על השכבה המילוי – יישום בהתאם להנחיות דף המוצר.

שלב 8 –  יש להתיז טיח גבס אל שכבת הפריימר ולבצע הידוק ע”י מאלג’ חלק – עובי שכבת ההחלקה עד 2מ”מ.

שלב 9 – יש להחליק בעזרת מאלג’ חלק (תוך כדי הידוק) את טיח הגבס.

שלב 10 – בסיום החלקת התקרה ניתן לחרוץ בעזרת סרגל השינון את פאות החדר ( חיבורי קיר לקיר/ קיר לתקרה).

שלב 11 – יש להמתין לייבוש מלא של שכבת ההחלקה ובלבד שלא יקטן מ-48 שעות.


דגשים נוספים

 • בעת היישום יש להקפיד על טמפ׳ תשתית של 35-5 מעלות צלזיוס.
 • אזור היישום יהיה ללא חשיפה לרוח ישירה וללא קרינת שמש ישירה.
 • לאחר היישום יש לאוורר את המבנה.
 • אין לצבוע על גבי טיח לח.
 • מומלץלהשתמש בפריימר מקשר לפני ביצוע הצבע עפ”י המלצת יצרן הצבע.
 • הטיח אינו מתאים לשימוש בחדרים רטובים / קירות חוץ ובמקומות לחים מאוד.
 • אין להתיז מים על טיח הגבס בכל שלבי הביצוע (מילוי, יישור, החלקה).
 • החומר מתאים לשימוש עד 6 חודשים ממועד הייצור.
 • זמני הייבוש יכולים להשתנות בהתאם לתנאי מזג האוויר.
 • יש ליישם שכבת החלקה בקירות רק לאחר ייבוש מלא של שכבת המילוי.
 • אין ליישם טיח צמנטי על טיח הגבס.
סגירת תפריט