מפרט לריצוף אריחים על גבי תשתית מיוצבת בטיט לריצוף 181​

כללי:

מפרט זה מכיל הנחיות לריצוף אריחי קרמיקה, פורצלן ואבנים בעלי ספיגות נמוכה על גבי תשתית חול מיוצב, סומסום / אגרגט שטוף. ביצוע העבודה יעשה בהתאם לתקן ישראלי 4004 ו- 1555 חלק 3 ות”י 6069.

בשוק קיימים סוגי אריחים שונים ומגוונים הדורשים התייחסות מיוחדת ופרטנית לכן חובה להתייעץ עם המחלקה הטכנית של חברת כרמית מיסטר פיקס לקבלת הנחיות וליווי טכני כנדרש.

הכנת התשתית:

 1. חול מיוצב – את החול יש לייצב באמצעות 3 שקי מלט לקוב חול. הלחות לא תעלה על 6%.
 2. סומסום / אגרגט – יש לוודא שהסומסום שטוף, יש להדק היטב לפני תחילת ביצוע עבודות הריצוף. יש לייצב את הסומסום באמצעות מלט למניעת תפרחת ומעבר מים.
 3. את הבטון יש לנקות היטב מפסולת בניין ולהניח פלסיב לבידוד מפני רעשים לפני מילוי החול או הסומסום. גובה הפלסיב על הקיר לא יקטן מגובה הריצוף.
 4. שיפועים יש לבצע על פי דרישות התקן ובהתאם להנחיות המתכנן.

הנחיות ליישום:

 1. נקה את האריח מאבק, לכלוך, שומנים, בוצת ניסור באמצעות ספוג לח.
 2. שפוך למיכל ערבוב כ-4-5 ליטר מים. הוסף באיטיות את כל תכולת השק 25 ק”ג תוך כדי ערבוב במערבל מכני או טפלה עד לקבלת חומר הומוגני ואחיד (ללא גושים וחלקי אבקה שלא עורבבו) עד קבלת תערובת אחידה, המתן כ-3 דקות וערבב שנית.
 3. יש למלא את האזור המיועד לריצוף באמצעות כף טייחים בתערובת טיט לריצוף 181 בעובי סופי שלא יקטן מ-20 מ”מ לאחר הידוק.
 4. יש למרוח שכבת דבק על כל שטח גב האריח באמצעות מאלג’ עד לכיסוי מלא 100%.
 5. הצמד את האריח אל שכבת הטיט הטרי תוך כדי הזזה וטלטול עד הגעת האריח למקומו.
 6. הדק האמצעות פטיש גומי.
 7. יש להסיר את שאריות הטיט שעלו לכיוון המישק ולהשאיר פוגה בעומק שלא יקטן ויגדל מגובה האריח.
 8. באריחים בעלי ספיגות נמוכה יש ליישם על פי ההנחיות הבאות :                                                                                                  א. מרח שכבת דבק מסוג 109, 114, 116 על כל שטח גב האריח והצמד את האריח אל שכבת טיט לריצוף 181בשיטה של “רטוב על רטוב”                                                                                                                                                                                          ב. בשטחים ציבוריים כאשר חוזק ההידבקות הנדרש 0.9 מגפ”ס בממוצע מומלץ למרוח את גב האריח בדבק יום לפני היישום.
 9. וודא כי קיים מגע מלא בין הטיט, הדבק והאריח אל התשתית.
 10. חוזק הידבקות האריחים תלוי באופן היישום. יש לוודא מריחה מלאה של דבק 114 / 116 /132 וליישם בשיטה של “יבש על רטוב”. יש לעבוד ללא חללים בטיט.
 11. מישקי התפשטות, מישקים מבניים, מישקי ביניים יש ליישם על פי דרישת ת”י 1555 חלק 3 והמתכנן.
 12. יש לנקות את שאריות הטיט מבין החריצים.
 13. יש לבצע דגימה של יישום על ידי הוצאת האריח ממקומו בזמן שהחומר עדיין רטוב, יש לוודא כי שטח הכיסוי מלא.
 14. יישום הרובה – מומלץ לבצע מילוי המישקים באמצעות רובה אקרילית 117 לאחר גמר כל המלאכות המלכלכות בחלל הדירה.

אזהרות:

 • לפני תחילת עבודת הריצוף יש לוודא שרצפת הבטון נקייה משאריות פסולת בניין, גבס, סיד ומזהמים.
 •  אין לשטוף את האריחים לפני ביצוע הרובה.
 •  אין ליישם טיט לריצוף על גבי חול רטוב שמידת הלחות גבוהה מ-6%.
 • אין ליישם את מערכת הריצוף על גבי סומסום רטוב/ לח שמידת הלחות גבוהה מ- 3%.
 •  אין לדרוך על הריצוף 72 שעות מסיום העבודות.
 • בסיום עבודות הרובה יש לבצע ניקיון ע”י חומרים מאושרים (יש להיזהר מחומצות מרוכזות).
 •  אין לעבוד בטמפרטורת תשתית נמוכה מ-5°C ומעל 35°C.
סגירת תפריט