מפרט לקירות מחופים באבן טבעית בקיבוע רטוב – ת"י 2378 חלק 2 (שיטת ההרכבה ​

כללי:

מפרט זה מתאר חיפוי קירות באריחי אבן טבעית לפי שיטת הקשירה על פי תקן ישראלי 2378 חלק 2. 

תקנים רלוונטים: תקן ישראלי 1920 חלק 2, תקן ישראלי 2378 חלק 1, תקן ישראלי 1555 חלק 1.

הכנת התשתית:

 1. אין להתחיל בעבודת החיפוי לפני שחלפו 28 יום מגמר היציקה והבניה.
 2. וודא שהתשתית מסוגלת לשאת את מערכת החיפוי.
 3. לפני תחילת העבודה יש להכין רקע מתאים: לחתוך חוטי ברזל, לסגור חורים ופוגות פתוחות ולהסיר בליטות.

שכבת הרבצה (איטום):

 1. נקה התשתית מלכלוך, שומנים, שאריות בניה ואבק.
 2. שטוף התשתית במים לפני יישום שכבת ההרבצה.
 3. יישם במריחה הרבצה צמנטית 720 עם מאלג’ בעובי 5-8 מ”מ.
 4. בצע אשפרה במשך 3 ימים 3 פעמים ביום.
 5. שכבת ההרבצה תיושם ע”פ תקן 1920.
 6. במבנים מבטון (כאשר התשתית רציפה מבטון) מומלץ לבצע את שכבת האיטום עם אולטרה סיל 507 – תערובת צמנטית דו-רכיבית בכמות של 3 ק”ג למ”ר בשתי שכבות ע”ג תשתית הבטון ללא שכבת הרבצה (ראה מפרט).

אופן היישום:

 1. יש לעגן רשתות פלדה על שכבת ההרבצה. העיגון יבוצע בעזרת עוגנים או דיבלים בהתאם לתשתית ובהתאם לדרישות תקן 2378 חלק 2.
 2. לאחר קיבוע אביזרים בקיר הרקע יש לוודא שיאטמו החללים מסביב לאביזרים במסטיק אקרילי 530 / Power-fix PU40 . לצורך אבטחת איטום קיר הרקע יש לוודא שחומר האיטום (מסטיק אקרילי 530) לא יוכנס לקדח של האביזר.
 3. רשת הפלדה אשר תעוגן אל התשתית תתבסס על דרישות התקן.
 4. יש לקבוע זוויתנים אופקיים מגולוונים בהתאם לדרישות התקן.
 5. אבן החיפוי צריכה להיות שלמה ללא חללים וסדקים מסוג אבן גיר קשה או רכה, שיש, גרניט, אבן חול וכו’.
 6. עובי האבן : 22-30 מ”מ, שטח מקסימלי של האבן 0.35 מ”ר – ראה דרישות התקן.

הכנת האבן והקיבוע:

 1. על האבן להתאים לדרישות 2378 חלק 1
 2. יש לנקות את גב האבן מאבק, לכלוך ושומנים, יש להסיר בוצת ניסור בספוג לח. בזמן ההרכבה יש לוודא שהאבן יבשה.
 3. יש למרוח דבק מסוג דבק גמיש 116 פרימיום / דבק פיקס 132 בסמוך לקיבוע האבן על כל שטח גב האריח בעובי 5 מ”מ ולבצע סירוק כך שעובי הדבק לא יקטן מ-3 מ”מ בשום נקודה.
 4. הנח את האריח לייבוש סופי כ-24 שעות לפני תחילת הקיבוע.
 5. עובי שכבת טיט לאבן נסורה 190 30-60 מ”מ.
 6. הכן תערובת טיט לאבן נסורה 190, ערבב באמצעות מערבל מכני עד לקבלת תערובת אחידה ונוחה לשימוש.
 7. מלא בטיט לאבן נסורה 190 את התערובת שהוכנה עד כיסוי מלא של רשת הזיון בעובי של 10 מ”מ מעל הרשת.
 8. מרח את כל גב האריח בטיט לאבן נסורה 190 והצמד אל שכבת המילוי שעל הקיר.
 9. הדק היטב את האבן, פלס וקבע אותה באמצעות וווי נירוסטה מפלב”מ 316 אל רשת הפלדה המחוברת אל הקיר. שני הווים העליונים והוו בצד החופשי של האבן יוחדרו מאחורי הרשת, הוו הצידי הנוסף הצמוד לאבן הקודמת יוחדר לתוך שכבת הטיט שבגב האבן.

מילוי מישקים:

 1. מישקים רגילים – המישקים יתוכננו בשני הכיוונים אנכיים ואופקיים שרוחבם לא יקטן מ-4 מ”מ בשני הכיוונים ובעובי של עד 10 מ”מ. מישקים רחבים יש למלא בכוחלה 119 (ראה דף מוצר).
 2. מישקים צרים יש למלא ברובה 117 (ראה דף מוצר).
 3. יש לתכנן מישקי התפשטות אופקיים ברוחב של 8 מ”מ לפחות. המרחק בין מישקי ההתפשטות האופקיים יהיה 3 מ’ בקירוב והמרחק בין מישקי ההתפשטות האנכיים יהיו 8 מ”מ לכל היותר.
 4. עומק מילוי המישק יהיה בין 50% ל- 70% מרוחב המישק ולא יהיה קטן מ-5 מ”מ.

איטום האבן:

יש לבצע איטום האבן באיטום שקוף 529. יש לרסס את החומר בשתי שכבות עד להופעת נגר 

בכמות של כ-400 גר / מ”ר (ראה דף מוצר).

סגירת תפריט