מפרט כללי לחיפוי אריחי קרמיקה, פורצלן ופסיפס בפנים
המבנה בהתאמה לת”י 1555 חלק 2.

כללי:

מפרט זה מכיל הנחיות ליישום מערכת הדבקה בפנים המבנה של אריחי קרמיקה, פורצלן, פסיפס בהתאם לדרישות ת”י 1555 חלק 2 ובהתאם להדבקת אריחים על גבי טיח ת”י 1920.

 

יש להתייעץ עם המחלקה הטכנית של חב’ כרמית לקבלת הנחיות וליווי טכני לפרוייקט הנדרש ומומלץ לקבל מפרט ספציפי לכל פרוייקט בנפרד.

הכנת תשתית והכנה כללית :

 • אין להתחיל בעבודות ההדבקה לפני שחלפו 28 ימים מגמר היציקה והבניה.
 • אין להתחיל בעבודות ההדבקה לפני שחלפו 14 יום מגמר עבודות הטיח על בסיס מלט.
 • יש לוודא שהסתיימו כל מלאכות החשמל, אינסטלציה, הרכבת ספי חלונות וכדומה.
 1. חתוך חוטי ברזל, סגור חורים והסר בליטות.
 2. יש לוודא כי עובי ההדבקה לא יעלה על 10 מ”מ.
 3. יש לוודא את התאמת הרקע והתשתית לחיפוי.
 4. הקפד לנקות היטב את התשתית להורדת לכלוך, אבק ושומנים.

התאמת החומרים לפי סוגי הרקע.

רקע שכבת ביניים דבק
בטון לא חובה, במידה והסטייה הינה יותר מ-8 מ״מ לאורך 2 מטר יש ליישם טיח הרבצה 720, וטיח מיישר 710 או טיח גלקסי 20, טיח מיישר גלקסי 10 דבק פיקס 116 – C2TE S1

דבק פיקס 132 – C2TE S1

דבק פיקס 110 – C2TE S1

דבק אקרילי 140 – D2
בלוק גבס לא דבק פיקס 132 – C2TE S1

דבק פיקס 110 – C2TE S1

דבק אקרילי 140 – D2
בלוק בטון תאי
בלוק איטונג
טיח הרבצה 720, וטיח מיישר 710 או טיח גלקסי 20, טיח מיישר גלקסי 10 דבק פיקס 116 – C2TE S1

דבק פיקס 132 – C2TE S1

דבק פיקס 110 – C2TE S1

דבק אקרילי 140 – D2
בלוק בטון כנדרש בת״י 789 לא חובה, במידה והסטייה גדולה מהנדרש בת״י 789 יש ליישם טיח הרבצה 720, טיח מיישר 710 או טיח גלקסי 20, טיח מיישר גלקסי 10 דבק פיקס 116 – C2TE S1

דבק פיקס 132 – C2TE S1

דבק פיקס 110 – C2TE S1
לוח גבס לא דבק פיקס 132 – C2TE S1

דבק פיקס 110 – C2TE S1

דבק אקרילי 140 – D2

במידה ונדרש יישור טיח מעל 10 מ”מ עובי יש ליישם טיח חוץ/פנים 710/ גלקסי 10

הערות לטבלה :

 • יש ליישם טיח מיישר במידה ונדרש יישור בעובי מעל 10 מ”מ, ע”ג שכבת טיח הרבצה.
 • ע”ג בלוקי גבס מומלץ ליישם פריימר לגבס 121.
 • ע”ג טיח גבס וטיח תרמי יש להיוועץ עם המחלקה הטכנית

התאמת הדבק לגובה ולמידות האריח.

 

הערות לטבלה:

 הדבקים אשר מתאימים לשימוש באריחים אשר מידת ספיגותם גבוהה הינם 

דבק 110 / 132 / 140 / NO.1.

* אריחים שמידת ספיגותם גדולה מ- 10% רגישים להסדקות ולכן יש להשתמש בדבק בלתי מתכווץ 132, דבק אקרילי 140 , סופר קל NO.1. עובי שכבת הדבק לא יעלה על 7 מ”מ . 

בכל מקרה יש להתייעץ עם המחלקה הטכנית של החברה.

חוזק הידבקות במתיחה של מערכת החיפוי:

הערות :

 • חוזק הידבקות במתיחה של טיח גבס וטיח תרמי לא יפחת מ- 0.1 מגפ”ס, משקל מערכת החיפוי לא יהיה גדול מ-30 ק”ג למ”ר, במקרים מסויימים קיים צורך להשתמש ברשתות חיזוק, תלוי בסוג האריח וגובה מערכת החיפוי.
 • מערכת החיפוי לא תעלה על 3.5 מ’.
 • משקל מערכת החיפוי ע”ג לוחות גב בהתאם לת”י 1555 חלק 2.

הכנות להדבקת האריח :

 • אריחי קרמיקה ופורצלן יש לנקות מאבק, לכלוך ושומנים באמצעות ספוג לח.
 • רוחב המישקים בין האריחים לא יקטן מ-3 מ”מ, באריחי פסיפס לא ייקטן מ- 1.5 מ”מ.
 • את התפרים להרפיית מאמצים יש לאטום באמצעות מסטיק פוליאוריטני.   
 • יש להתאים את גודל שיני המרית המשוננת לעובי שכבת הדבק ולגודל האריח.

הדבקת אריחים :

 • ההדבקה תבוצע בשיטת ההדבקה עם דבק מתאים.
 • שפוך למיכל ערבוב את כמות המים הנדרשת כמצויין בדף המוצר והוסף באיטיות את כל תכולת השק, ערבב במערבל מכני עד קבלת תערובת מוכנה ונוחה להדבקה.
 • מרח שכבת דבק דקה תוך כדי הידוק הדבק אל התשתית עם הצד החלק של המאלג’ ומיד הוסף דבק עד הגעה לעובי במישוריות הרצויה.
 • בצע סירוק אחיד באמצעות מרית משוננת, את סוג המרית יש להתאים לשטח האריח ועובי שכבת הדבק כמצויין בתקן.
 • מרח את כל שטח גב האריח בדבק והצמד אל שכבת הדבק הטרי תוך כדי טלטול והזזה עד הגעת האריח למקומו בשיטה של “רטוב על רטוב”.
 • הדק באמצעות פטיש גומי.
 • אריחי פסיפס – יש למרוח את התשתית בדבק ולהצמיד את אריחי הפסיפס תוך כדי הידוק באמצעות סרגל עץ ולוודא הדבקה והרטבה מלאה של כל שטח גב הפסיפס.
 • הבא את האריח למקומו תוך שמירה על רוחב הפוגה הנדרשת, שלא יקטן מ-3 מ”מ ואריחי פסיפס 1.5 מ”מ.
 • זמן חופשי בין מריחת הדבק להצמדת האריח לא יעלה על 10 דקות.

בדיקות עצמיות :

 • יש לדגום באמצעות שליפת האריח במהלך ההדבקה.
 • וודא כי עובי הדבק עונה על הדרישות.
 • לפני מילוי הפוגות בצע בדיקת שטח הידבקות ע”י הקשה על פני האבן, וודא כי הדבק מכסה 100% משטח האריח.

יישום רובה בפוגות :

 • הרובה תיושם 72 שעות מגמר ביצוע ההדבקה.
 • ראה מפרט לביצוע רובה 117.
 • יש ליישם מרווח מינימלי של 3 מ”מ בין האריחים, באריחי פסיפס 1.5 מ”מ.

אזהרות :

 • יש לבצע בדיקת חוזק לתשתית ע”י מעבדה מאושרת ע”פי דרישות התקן ולקבל אישור המתכנן להדבקה וחיפוי.
 • אין להרטיב את האריחים במים לפחות 72 שעות מגמר היישום.
 • אין לבצע הדבקה בימי שרב, רוחות או כאשר צפוי גשם.
 • אין ליישם את החומרים בטמפרטורת תשתית נמוכה מ- 5ºC ומעל 35ºC .
 • אין להדביק את האריח בתחתית משטחים אופקיים ללא עיגון מכני ורק באישור המתכנן.