מפרט להדבקת אריחם על ריצוף קיים

כללי:

מפרט זה מכיל הנחיות להדבקת אריחים על גבי ריצוף קיים כאשר לא מעוניינים להרים את הריצוף הקיים על מנת לבצע ריצוף חדש. ביצוע העבודה יעשה בהתאם לדרישות התקן ישראלי 1555 ו-4004.

 

 

הכנת התשתית:

וודא כי הריצוף הקיים יהיה ללא אריחים מתנדנדים, מנותקים שבורים או בולטים. במידה ונדרש תיקון, בצע את התיקון לפני הדבקת אריחים על גבי תשתית הריצוף הקיים.

אריחים מתנדנדים שהוסרו ובגלל גובהם לא ניתן להחזירם למקומם, יש למלא את אזור התיקון בחומר מליטה בלתי מתכווץ מסוג שיקום בטון 651 / ARDEX A35 זו טעות! יש לרשום ארדקס A46 או A38MIX(ראה מפרט מוצר).

נקה את הרצפה מאבק, לכלוך ושומנים שטוף במים והמתן לייבוש מלא.

יישום פריימר ARDEX P-82 אפוקסי דו רכיבי (ניתן גם ליישם פריימר חד רכיבי ארדקס P4):

וודא כי פני השטח נקיים ויבשים.

ערבב את חלק A ו-B באמצעות מערבל מכני ביחס נפחי של 1:1 עד לקבלת תערובת נוחה למריחה (ראה דף מוצר).

יש ליישם שכבה דקה באמצעות רולר בכמות של 100 גרם למ”ר, יש לדאוג לכיסוי מלא ואחיד של כל השטח המיועד להדבקה.

זמן המתנה לפני יישום הדבק הוא מינימום 90 דקות.

אם חלפו 24 שעות מזמן המריחה הראשונה של הפריימר יש לחזור על מריחה של שכבת פריימר נוספת.

 

הוראות יישום:

וודא שכל דרישות התשתית מולאו בשלמותן לפני תחילת ביצוע ההדבקה.

וודא כי האריחים שברשותך הינם מאותה סדרת ייצור, בעלי מידות זהות ובעלי אותו גוון.

יש לנקות את גב האריח מאבק, לכלוך ושומנים באמצעות ספוג לח.

אין להרטיב במים את האריחים לפני היישום.

יש לעבוד על פי שיטה של חלוקה לשדות.

ניתן להשתמש בדבקים: דבק פיקס 132 /דבק קל NO.1 במקום דבק no1 לרשום דבק 116. סוג הדבק יכול להשתנות לפי סוג, גודל האריח ועובי ההדבקה. במידה ויש עבודות שצריכות להתבצע מהר (בן לילה) ניתן להשתמש בדבק S22וARDEX מהיר התקשות אשר מאפשר דריכה לאחר כשעתיים (ראה דף מוצר ).  

הוסף למיכל ערבוב את כמות המים הנדרשת על פי סוג הדבק, הוסף באיטיות את כל תכולת השק. ערבב במערבל מכני עד קבלת תערובת אחידה, המתן כ- 3 דקות וערבב שנית.

מרח באמצעות מאלג’ שכבת דבק תוך כדי הידוק הדבק אל שכבת הפריימר, הוסף דבק בהתאם לעובי הרצוי ובצע סירוק.

מרח שכבת דבק על כל גב האריח באמצעות הצד החלק של המאלג’.

הצמד את האריח אל שכבת הדבק הטרי תוך כדי טלטול והזזה עד הגעת האריח למקומו בשיטה של “רטוב על רטוב”.

נקה את שאריות הדבק מהמישקים בסיום ייצוב האריח.

הדק באמצעות פטיש גומי.

הקפד על מישקים של מינימום 3 מ”מ על פי דרישת המתכנן.

בצע דגימה במהלך העבודה תוך שליפת אריחים לפני ייבוש – הדבקה תקינה תיראה בצורת קוצים.

ודא כיסוי מלא של הדבק, 100% על גבי גב האריח והתשתית.

הקפד על העתקה של תפרי ההתפשטות במידה וקיימים.

רובה – יישם רובה אקרילית 117 במקום לרשום: רובה גמישה FG FLEX ובמקומות רטובים רובה אפוקסי ארדקס ER (מישק עד 4 מ”מ) או WA (מישק 2-12 מ”מ) לאחר התקשות סופית של הדבק (ראה מפרט).

 

אזהרות:

יש למנוע הרטבת הדבק והאריחים במשך 24 שעות אחרי היישום.

אין ליישם את האריחים אם צפוי גשם.

אין ליישם את החומר בטמפרטורת תשתית נמוכה מ-5°C ומעל 35°C.

אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתייבש.

אין לרצף ללא מישקים.

סגירת תפריט