מפרט להדבקת אריחים על גבי תשתית פלדה או עץ​

כללי:

מפרט זה מכיל הנחיות להדבקת אריחים ע”ג תשתית פלדה או עץ, בכל מקרה יש להתייעץ עם המחלקה הטכנית של החברה.

הכנת התשתית:

נקה את התשתית מאבק, לכלוך ושומנים, צבעים ו/או כל גורם זר.

הדבקת האריחים:

 1. מרח שכבה ראשונה של איטומט פלוס 502 על גבי התשתית ומיד הטבע רשת אינטרגלס גודל תא 6X6 בתוך שכבת האיטום והדק באמצעות מאל’ג.
 1. המתן מספר שעות לייבוש השכבה הראשונה ויישם שכבה שניה של איטומט פלוס 502.
 2. מרח על התשתית דבק מסוג סופר גמיש 100/132/NO.1 (ראה דף מוצר ) באמצעות הצד החלק של המאלג’ והדק את שכבת הדבק אל שכבת האיטום ומיד הוסף שכבת דבק נוספת עד הגעה לעובי הרצוי.. יש להדק את שכבת הדבק בעזרת הצד החלק של המאלג’ ומיד להוסיף שכבת דבק נוספת עד הגעה לעובי הרצוי ובצע סירוק.
 3. מרח שכבת דבק על כל גב האריח בעזרת הצד החלק של המאלג’.
 4. הצמד את האריח אל שכבת הדבק הטרי תוך כדי טלטול והזזה עד הגעת האריח למקומו בשיטה של “רטוב על רטוב”.
 5. הקפד על מישקים של מינימום 3 מ”מ או על פי דרישות המתכנן.

בקרת איכות:

 •  יש לדגום באמצעות שליפת האריח במהלך ההדבקש לפני ייבוש – הדבקה נכונה תיראה בצורת קוצים.
 •  בדיקת כיסוי – יש לוודא כי הדבק מכסה 100% משטח האריח.
 •  יש לוודא כי עובי ההדבקה עונה על הדרישות.
 •  לפני מילוי המישקים יש לבצע בדיקת הידבקות ע”י הקשה על פני האריח.
 •  כאשר האריח אינו נדבק כהלכה נשמע צליל חלול.

אזהרות:

 •  אין להרטיב את הדבק והאריחים במשך 24 שעות אחרי היישום.
 •  אין ליישם את האריחים אם צפוי גשם.
 •  אין ליישם את החומר בטמפרטורת תשתית נמוכה מ-5°C ומעל 35°C.
 •  אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתייבש.
סגירת תפריט