מפרט כללי לקירות מחופים באבן טבעית בשיטת ברנוביץ - שיטת חיפוי מתועשת באתר​

כללי:

מפרט זה נועד לקבוע דרישות עבור מערכת קירות מחופים באבן טבעית בשיטת ברנוביץ. ההנחיות במפרט זה באות בנוסף על הדרישות באבן טבעית לחיפוי ועבור ההנחיות הכלליות לקירות מחופים בשיטה מתועשת באתר. תקנים 2378 חלק 1 ו-2378 חלק 5.

השיטה מבוססת על תבניות מתכת (טפסנות) שעליהן סידור אבן, איטום האבן, אביזרי מתכת, אביזרי טפסנות, ווים לקיבוע, יציקת בטון ובידוד תרמי ע”פ הנחיות המתכנן.

 

איטום גב האבן באמצעות חומרי איטום מסוג:

איטומט 500 (חד-רכיבי), איטומט 501 (חד-רכיבי), איטומט פלוס 502 (דו-רכיבי), איטומט גמיש 503 (דו-רכיבי),אולטרה סיל 507 (דו-רכיבי).

 ההבדל בין חומרי האיטום הוא רמת הגמישות ועמידות ללחצי אטמוספירה (ראה דף מוצר).

האבן לחיפוי:

על האבן לעמוד בדרישות תקן 2378 חלק 1
 •  עובי האבן לא יקטן מ-22 מ”מ.
 •  השטח לא יהיה גדול מ-0.50 מ”ר.
 •  אורך הצלע לא יהיה גדול מ-800 מ”מ.
 •  היחס בין הצלעות לא יהיה גדול מ-1:3 למעט בפסי אבן דקורטיבים או פסי אבן מסביב לפתחים.

הכנות לביצוע:

 1. לפני הנחת האריחים על גבי התבנית יש לדאוג לנקות את חורי הקידוח מאבק ניסור ולהניחם על התבנית לאחר שגב האבן נוקה במטלית רטובה.
 2. יש לדאוג שהאבן תהיה נקייה, ללא עקבות בוצת ניסור, סיד, גיר מה שעלול להשפיע על הידבקות חומר האיטום לגב האבן.
 3. את לוחות האבן יש להניח לפי דרישת האדריכל / מתכנן כאשר רוחב המישקים האופקיים הינו 10 מ”מ לפחות ורוחב המישקים האנכיים בין האבנים לא יהיה קטן מ-6 מ”מ, למרות האמור לעיל ניתן להצמיד שתי שורות אבנים ללא מישק ביניהן. יש להביא בחשבון שכאשר האבנים צמודות ללא מישקים ביניהן עלול להיגרם נזק לאבן כתוצאה מהתפשטות, תזוזה וכדומה.
 4. יש לסדר על התבנית את האבן, שומרי המרחק, האביזרים לקשירה העוגנים בכל אריח, ווי הקיבוע אשר יש להבטיח שישארו במקומם בזמן היציקה באמצעות מילוי במסטיק אקרילי 530.
 5. לאחר סידור האבן יש ליישם כוחלה 119 במישקים האופקיים בעזרת שפכטל תוך הכנסת התערובת למרווח עד לכיסוי מלא ואחיד בין שורה לשורה ולהגיע ליישור עם פני האבן.
 6. במרווח בין האריחים הצמודים יש ליישם מסטיק אקרילי 530 במריחה עם שפכטל למניעת בריחה של מיצי בטון בזמן היציקה.
 7. לאחר סיום הנחת האבן והכיחול יש לחזק ולהפריד את האבנים מיציקת הבטון בעזרת מוטות ברזל ושומרי מרחק אשר יחוברו כך שיבטיחו את יציבות מוטות הזיון לפי המתוכנן בעת היציקה ולפי דרישת המתכנן ולהבטיח שהמבנה שלהם לא יפריע למילוי מושלם של הבטון הנוצק ולהתחיל ביישום חומר האיטום הצמנטי.
 8. ניתן להתיז את חומר האיטום באיירלס כדוגמת אולטרה סיל 507 דו רכיבי, צריכה: כ-3 ק”ג למ”ר עד לכיסויו המלא של הקיר, (ראה מפרט מוצר אולטרה סיל 507). איטום זה נועד למנוע חדירת מים למבנה. מומלץ ליישם בשתי שכבות לאיטום מלא ואחיד.
 9. מומלץ לצקת בטון ב-30 לפחות, שקיעה 6,7 אשר יתאים לת”י 466 על חלקיו ות”י 118 ולרדד היטב כך שהבטון יגיע לכל חלקי הקיר והתבנית.
 10. מישקי התפשטות האופקיים בין הקומות יהיו 12 מ”מ לפחות ובמידה וקיימים מרחקים של יותר מ- 8 מ’ יש לבצע מישקים אנכיים שרוחבם לא יקטן מ- 12 מ”מ . את המיישקים יש למלא עם חומר גמיש פוליאוריטני Power-fix PU40

11. את הבטון מומלץ לצקת לאחר 24 שעות מגמר עבודות האיטום.

השלמות החיפוי:

עקב מורכבות הבניינים בשיטת החיפוי כמוזכר לעיל ייתכן שבמספר מקומות יתעורר הצורך לשלב שיטות נוספות של חיפוי אבן לצורך השלמות. המקומות בהם עשויים ליישם שיטות חיפוי נוספות נמצאים בדרך כלל בקומת הקרקע, בקומת הגג, ברצועות חיבור בין הקומות וכו’.

את השלמות החיפוי ואת התיקונים באבן להשלמה ניתן ליישם באמצעות הדבקה ועיגון מכני ע”פ תקן 2378 חלק 4 (ראה מפרט).

אזהרות:

 •  יש לבצע בדיקת חוזק ע”י מעבדה מאושרת ע”פ דרישות התקן ולקבל אישור המתכנן להדבקה וחיפוי.
 •  קבע רשת צל לסביבת עבודה נוחה.
 •  אין לבצע הדבקה בימי שרב, רוחות או כאשר צפוי גשם.
 •  אין ליישם את החומרים בטמפרטורת תשתית נמוכה מ-5°C ומעל 35°C.
סגירת תפריט