מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף וחיפוי בניינים
(ת"י 1555 חלק 1).

כללי:

מפרט זה מכיל הנחיות ליישום מערכת הדבקה על גבי קירות חוץ המבנה של אריחי פסיפס, קרמיקה ופורצלן בהתאם לדרישות ת”י 1555 חלק 1. 

 

יש להתייעץ עם המחלקה הטכנית של חב’ כרמית לקבלת הנחיות וליווי טכני לפרוייקט הנדרש ומומלץ לקבל מפרט ספציפי לכל פרוייקט בנפרד.

רקע ותשתית לחיפוי :

ברקע מסוג בטון יצוק, בטון טרומי , יש להמתין 28 יום לפני תחילת ביצוע הדבקת אריחי פסיפס, קרמיקה, פורצלן (אלמנטים קשיחים). כאשר הרקע בנוי מבלוקי בטון, בלוק תאי, בלוק חול סיד יש ליישם טיח הרבצה 720 בעובי שלא יקטן מ- 5-8 מ”מ. בקיר בו יש סטייה במישוריות יש ליישם טיח מיישר בעובי של 8-12 מ”מ, יחד 2 השכבות לא יעלו על 30 מ”מ עובי טיח. בקירות מטוייחים לפני ביצוע ההדבקה ניתן לבצע לאחר 14 ימים מסיום עבודות הטיח בדיקות חוזק הידבקות במתיחה (משיכה צירית) על מנת לוודא שחוזק התשתית מתאים להדבקת לוחות פסיפס, קרמיקה ואריחי פורצלן.

חוזק מכני של מערכת החיפוי (טבלה 1)

 

לאחר קבלת תעודה ממעבדה מאושרת עם תוצאות חוזק מערכת החיפוי ניתן לבחור את סוג הדבק לפי הטבלה הבאה : 

התאמת הדבק לגובה החיפוי ולמידות האריח (טבלה 2)

סוגי דבק והגדרות (טבלה 3)

הערה:

דבק מסוג C1T S ו C1T S1 לרבות C2T S ו C2T S1 ניתן להחליף בדבק גמיש בלתי מתכווץ מסוג דבק פיקס 132 הגדרה C2TE S1 או דבק פיקס 110 לפסיפס.   .

הכנות מוקדמות להדבקת האריחים :

 • מומלץ לבצע הצללה מסביב לפיגום לפני תחילת ביצוע ההדבקה.
 • יש לוודא שהטיח נקי מאבק, לכלוך, מסמרים, חוטי קשירה וכל דבר היכול להפריע להדבקה טובה.
 • יש להרטיב במים באמצעות מברשת לחה את תשתית הטיח כיממה לפני תחילת ביצוע ההדבקה.
 • באריחי קרמיקה ופורצלן יש לוודא שגב האריח נקי מאבק, לכלוך ושומנים.
 • בפסיפס יש לוודא שהרשת מדביקה את לוחות הפסיפס ונמצאת בפני האריח ולא בגב האריח המיועד להדבקה.
 • רוחב המישקים (פוגה) בין האריחים לא יקטן מ- 3 מ”מ, באריחי פסיפס לא יקטן מ- 1.5 מ”מ.
 • בין קומה לקומה יש ליישם מישק התפשטות, מישק הנתכן לקבל תזוזות הרקע והרפיית מאמצים יש לאטום באמצעות מסטיק פוליאוריטני מסוג PowerFix PU40 (ראה מפרט מוצר).
 • יש להתאים את גודל שיני המרית המשוננת לעובי שכבת הדבק ולגודל האריח.

הדבקת אריחים :

 • ההדבקה תבוצע עם דבק צמנטי לפי המצויין בטבלה 2 לעיל.
 • שפוך למיכל ערבוב את כמות המים הנדרשת כמצויין בדף המוצר והוסף באיטיות את כל תכולת השק 25 ק”ג. ערבב במערבל מכני עד קבלת תערובת המוכנה ונוחה להדבקה.
 • המתן כ-3 דקות וערבב שנית.
 • מרח שכבת דבק דקה תוך כדי הידוק הדבק אל התשתית עם הצד החלק של המאלג’ ומיד הוסף דבק עד הגעה לעובי ומישוריות רצויה.
 • בצע סירוק אחיד באמצעות מרית משוננת, את סוג המרית יש להתאים לשטח האריח ועובי שכבת הדבק כמצויין בתקן.
 • מרח את כל שטח גב האריח בדבק והצמד אל שכבת הדבק הטרי תוך כדי טלטול והזזה עד הגעת האריח למקומו בשיטה של “רטוב על רטוב”.
 • הדק באמצעות פטיש גומי.
 • הוסף שומרי מרחק. באריחי קרמיקה לא יקטן מ-3 מ”מ.
 • אריחי פסיפס : יש למרוח את התשתית בדבק ולהצמיד את אריחי הפסיפס תוך כדי הידוק באמצעות סרגל עץ ולוודא הדבקה והרטבה מלאה של כל שטח גב הפסיפס.
 • הבא את האריח למקומו תוך שמירה על רוחב פוגה נדרשת.
 • חיפוי בלוחות פסיפס שבהם רוחב המישקים בין האריחים הוא 1.5-2 מ”מ ייעשה רק אם אריחי הפסיפס אינם גדולים מ- 2.5X2.5 ס”מ וגובה החיפוי אינו גדול מ-4 מ’ מעל פני הקרקע.
 • זמן חופשי בין מריחת הדבק להצמדת האריח לא יעלה על 10 דקות.

בדיקות עצמיות :

 • יש לדגום באמצעות שליפת האריח במהלך ההדבקה.
 • וודא כי עובי הדבק עונה על הדרישות.
 • לפני מילוי הפוגות בצע בדיקת שטח הידבקות ע”י הקשה על פני האבן, וודא כי הדבק מכסה 100% משטח האריח.

יישום רובה בפוגות :

 • הרובה תיושם 72 שעות מגמר ביצוע ההדבקה.
 • ראה מפרט לביצוע רובה 117.
 • יש ליישם מרווח מינימלי של 3 מ”מ בין האריחים, באריחי פסיפס 1.5 מ”מ.

אזהרות :

 • יש לבצע בדיקת חוזק לתשתית ע”י מעבדה מאושרת ע”פי דרישות התקן ולקבל אישור המתכנן להדבקה וחיפוי.
 • אין להרטיב את האריחים במים לפחות 72 שעות מגמר היישום.
 • אין לבצע הדבקה בימי שרב, רוחות או כאשר צפוי גשם.
 • אין ליישם את החומרים בטמפרטורת תשתית נמוכה מ- 5°C ומעל 35°C .
סגירת תפריט